Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Faktablad A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (25)
Rubrik Författare
Palliativ munvård (i livets slutskede) Dr odont. vet Katri Ståhlnacke, Folktandvårdens Folkhälsoenhet/Region Örebro län, Örebro universitet
Universitetslektor Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi/Umeå Universitet
Parodontalkirurgi Övertandläkare Uday Najim, Avd för Parodontologi/Tandläkarhögskolan
Parodontalkirurgi - emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi Parodontolog Lars Heijl, Landalatandläkarna/
Parodontit och diabetes Docent/Övertandläkare Henrik Jansson, Avdelningen för Parodontologi/Odontologiska Institutionen i Jönköping
Parodontit och hjärtkärlsjukdom Med dr övertandläkare i Parodontologi Carin Starkhammar Johansson, /Linköping
Parodontit och probiotika Professor Rutger Persson, Hälsa och Samhälle/Högskolan Kristianstad
Parodontit och systemsjukdomar Professor Anders Gustafsson, Odontologiska institutionen /Karolinska Institutet
Parodontit, aggressiv Universitetslektor/övertandläkare Margareta Hultin, Institutionen för Odontologi/Karolinska institutet, Huddinge
Parodontit, epidemiologi Övertandläkare, docent Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen/Region Jönköpings län, Jönköping och odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Parodontit, kronisk Docent/Övertandläkare Henrik Jansson, Avdelningen för Parodontologi/Odontologiska Institutionen i Jönköping
Partialprotes Docent, universitetslektor Victoria Franke Stenport, Avd för protetik/Göteborg
Partialprotes - konstruktionsprinciper Övertandläkare, specialist i oral protetik Jan Ekenbäck, Institutet för Odontologi/Karolinska Institutet
Pelare, klinikframställd Övertandläkare Annika Torbjörner, Specialistkliniken för oral protetik, Karlstad/Landstinget i Värmland
Pelare, laboratorieframställd Övertandläkare Annika Torbjörner, Specialistkliniken för oral protetik, Karlstad/Landstinget i Värmland
Pemfigoid Övertandläkare Håkan Enochsson, Sjukhustandvård-Oral medicin/Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Pemfigus Vulgaris (blåsor och sår i munnen) Docent, Övertandläkare Ulf Mattsson, Kliniken för käkkirurgi och Sjukhustandvård/Centralsjukhuset Karlstad
Peri-implantit och mukosit Odont dr, Specialist i parodontologi Ann-Marie Roos-Jansåker, Centrum för Specialisttandvård/Kristianstad
Probiotika och karies Professor Svante Twetman, Odontologisk Institut - Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Københavns Universitet DK
Professionell tandrengöring med fluorhaltig polerpasta mot karies Professor Pia Gabre, Folktandvården/Uppsala län
Protes- och munhygien Övertandläkare, specialist i oral protetik Jan Ekenbäck, Institutet för Odontologi/Karolinska Institutet
Protetisk behandling i attritionsbett Övertandläkare Annika Torbjörner, Specialistkliniken för oral protetik, Karlstad/Landstinget i Värmland
Protetisk behandling i djupa bett Övertandläkare Annika Torbjörner, Specialistkliniken för oral protetik, Karlstad/Landstinget i Värmland
Pulpektomi Docent Thomas Kvist, Endodonti, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Pulpotomi Lektor, dr odont, Ph.d. Lars Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn
Pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) - stimulering för smärtlindring Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län
Visar översikter (25)