Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Faktablad A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (15)
Rubrik Författare
Sagittala avvikelser Docent Heidrun Kjellberg, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti /Västra Götalandsregionen
SKaPa (Svensk kvalitetsregister för karies och parodontit) Professor, övertandläkare Lars Gahnberg, Hälsoodontologiska enheten/Folktandvården Västra Götaland
Slemhinneförändringar, pigmenterade Övertandläkare Ante Zakrisson, Specialisttandvården/Hallands sjukhus Halmstad
Smärta och funktionsstörning i käkmuskulatur Professor Malin Ernberg, Institutionen för odontologi /Karolinska Institutet
Smärta och funktionsstörning i käkmuskulatur –information och beteendepåverkande behandling Övertandläkare, Odont. dr. Birgitta Johansson Cahlin, Folktandvården Västra Götaland specialistkliniken för bettfysiologi/Göteborg
Smärta och funktionsstörning i käkmuskulatur –motorisk aktivering Övertandläkare, Odont. dr. Birgitta Johansson Cahlin, Folktandvården Västra Götaland specialistkliniken för bettfysiologi/Göteborg
Snarkning Odont dr, ötdl i ortodonti Anette Fransson, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti/Region Örebro Län
Stegvis exkavering vid djupa kariesskador i vitala primära och permanenta tänder Professor Christina Stecksén-Blicks, Pedodonti/Institutionen för odontologi
Strategier för sjukdomsbehandling av karies Övertandläkare odont Dr Anna Nordström, Avd för Kariologi Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin
Symtomatisk apikal parodontit - antibiotikabehandling Övertandläkare Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen/Region Jönköpings län
Symtomatisk apikal parodontit - rotbehandling och antibiotikabehandling Övertandläkare Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen/Region Jönköpings län
Symtomatisk apikal parodontit - utrymning av pulpakavum och antibiotikabehandling Övertandläkare Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen/Region Jönköpings län
Symtomatisk behandling - enbart utrymning av pulpakavum Specialist i Endodonti Charlotte Ulin , Endodontikliniken/Göteborg
Symtomatisk behandling - fullständig utrensning av rotkanalsystemet Specialist i Endodonti Charlotte Ulin , Endodontikliniken/Göteborg
Sömnapné hos barn - ur ett odontologiskt perspektiv Universitetslektor Marie Marklund, Odontologi /Umeå Universitet
Visar översikter (15)