Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Tandlucka i sidosegment, luckslutning

Uppdaterad: 2017-03-06
Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping

Granskad av: Docent  Heidrun Kjellberg, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti /Västra Götalandsregionen

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

Barn och ungdomar
 

BAKGRUND
 

Avsaknad av tand/tänder i sidosegment är oftast beroende på agenesi av premolarer eller att tand/tänder varit skadade på grund av karies eller hypomineralisering så att dessa har avlägsnats.

Vid agenesi av premolarer är tillståndet vanligast i underkäken. Agenesi av andra premolaren i underkäken på en eller båda sidor förekommer hos 2-4% av samtliga individer.
 

Fördjupad läsning:

Bett- och tandavvikelser

BEHANDLINGSALTERNATIV

 

 • Tidig extraktion av den primära molaren och spontan mesialvandring av bakomvarande molarer.
 • Tidig extraktion av primära molarer och luckslutning med fastsittande ortodontisk apparatur, i vissa fall även extraktion av motsvarande tand i överkäken för att på så sätt förbättra möjligheten till mesialföring av de posteriora tänderna och på så sätt ge möjlighet till luckslutning.
 • Transplantation av t ex en tredje molar i överkäken till platsen för andra premolaren i underkäken, ofta i 18-20 års åldern, då rotutvecklingen på tredje molaren är i lämpligt skede för transplantation.

Se även:
Avsaknad av tand/tänder i sidosegment, platsberedning
 

Hos individer då såväl spontan luckslutning som luckslutning med ortodontisk apparatur bedöms som mycket tidskrävande och svår, kan alternativet vara att låta den primära molaren persistera. Bästa prognosen för persisterande andra primära molarer är då det föreligger endast måttlig rotresorption, ingen eller obetydlig infraocklusion och ingen karies eller fyllningar i dessa. I sådana fall kan andra primära molarer förväntas sitta kvar under lång tid.

Hos individer där platsbrist förekommer i käkarna samtidigt som det saknas tand/tänder i sidosegment är det naturligt att primära molarer extraheras och en spontan luckslutning eller luckslutning med apparaturbehandling utförs. Bästa bettutvecklingsstadiet för spontan luckslutning är innan andra permanenta molaren brutit fram. Man måste dock ta i beaktande att diagnosen agenesi av andra premolarer i underkäken oftast inte kan fastställas före 9 års ålder.

För ungdomar med avsaknad av tand/tänder i sidosegment i överkäken är oftast behandlingsplaneringen enklare eftersom mesialvandring/mesialföring av posteriora tänder är lättare där, såväl utan som med ortodontisk apparatur. Det är inte heller så viktigt med när behandlingen utförs. Även i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av vuxna konstaterar man att slutning eller reduktion av luckor i sidosegmenten med ortodontisk apparatur har hög lyckandefrekvens och att lyckandefrekvensen bedöms generellt som högre i över- än i underkäken.

 

Vuxna
 

BAKGRUND
 

Då tand/tänder i sidosegment saknas hos vuxna är detta ofta beroende på att denna/dessa har gått förlorade på grund av karies, omfattande fyllningsterapi, längsfrakturer, parodontit eller agenesi av premolarer. I dessa fall måste en värdering av bettet göras med avseende på bettyp, platsförhållanden od, före ställningstagande till hur luckslutning ska ske.

Ibland måste ytterligare tand/tänder i samma käke och/eller i motstående käken extraheras för att få ett långsiktigt stabilt resultat.

Det är inte så ovanligt hos vuxna att trångställning längre fram i bettet förekommer, speciellt i underkäken men även i överkäken. Hos dessa patienter kan det vara lämpligt att utnyttja tandlucka/tandluckor i sidosegmenten för att jämna ut tandbågen och ställa in en stabil ocklusion. Detta kräver behandling med fastsittande ortodontisk apparatur i en eller båda käkarna.

Även hos vuxna är mesialföring av posteriora tänder i överkäken lättare att utföra än i underkäken.

 

BEHANDLING
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av vuxna säger att tillståndet innebär en måttlig påverkan på oral hälsa.
Luckslutning har en måttligt till god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.

Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjligt att bedöma. Effekten har bedömts med consensusförfarande eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
 

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Slutsats av de nationella riktlinjerna
 

 • Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna uppnås luckslutning vid behandling med ortodontisk apparatur med måttligt till hög lyckande frekvens (konsensus).
 • Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna där luckslutning uppnås med ortodontisk förflyttning fås naturliga tänder i tandluckan med förmåga att anpassa sig till långsiktiga förändringar i bett och käkar (konsensus).
 • Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna där luckslutning uppnås med ortodontisk förflyttning uppnås en låg grad av förbättrad funktion och/eller psykosocial hälsa (enkel konsensus).
 • Andra alternativ än ortodontisk behandling för luckslutning i sidosegmenten kan vara transplantation av tand, implantat eller fast protetisk ersättning.


Referenser
 

SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. 2005;176.

Bjerklin K, Midea Al N. Kårestedt H, Andre'n A (2008) Agenesis of mandibular second premolars with retained primary molars. A longitudinal radiographic study of 99 subjects from 12 years of age to adulthood. Eur J Orthod 30, 254-261.

Kvint S, Lindsten R, Magnusson A, Nilsson P, Bjerklin K (2010) Autotransplantation of teeth in 215 patients. A follow-up study. Angle Orthod 80;446-451.

Lundberg T, Isaksson S (1996) A clinical follow-up study of 278 autotransplanted teeth. Br J Oral Maxillofac Surg 34;181-185.

Robertsson S, Mohlin B (2000) The congenitally missing upper lateral incisor. A retrospective study of orthodontic space closure versus restorative treatment. Eur J Orthod 22;697-710.

Thilander B (2008) Orthodontic space closure versus implant placement in subjects with missing teeth. J Oral Rehabil 35 Suppl 1; 64-71.

Thilander B, Myrberg N (1973) The prevalence of malocclusion in Swedish school children. Scand J Dent Res 81;12-20.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:113