Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Tandlucka i sidosegment, platsberedning

Uppdaterad: 2017-03-06
Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping

Granskad av: Docent  Heidrun Kjellberg, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti /Västra Götalandsregionen

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Barn och ungdomar
 

BAKGRUND
 

Avsaknad av tand/tänder i sidosegment är oftast beroende på agenesi av premolarer eller att tänder varit skadade på grund av karies eller hypomineralisering, så att dessa har avlägsnats.

Vid agenesi av premolarer är tillståndet vanligast i underkäken. Agenesi av andra premolaren i underkäken på en eller båda sidor är förekommande i 2-4% av samtliga individer.
 

Fördjupad läsning:

Bett- och tandavvikelser


BEHANDLING
 

Hos barn och ungdomar med avsaknad av tand/tänder i sidosegment kan situationen, på grund av bettyp och ansiktsmorfologi, vara sådan att luckslutningen är väldigt tids- och resurskrävande. Man försöker då att behålla de primära molarerna, i de fall det gäller agenesi av andra premolarer, så länge som möjligt. Uppstår lucka/ luckor på grund av att dessa primära molarer går förlorade eller att andra tänder i sidosegmenten går förlorade uppstår lätt tippningar och rotationer. Platsberedning för ersättning bör då göras, vilket kräver fast ortodontisk apparatur. Behandlingen går ut på att korrigera de kvarvarande tänderna för att kunna uppta bra axiala krafter, vara parallelliserade för att på så sätt kunna åstadkomma goda möjligheter för ersättning samt platsanskaffning för ersättningen/ersättningarna.

Tandersättningen kan vara transplantation av en lämplig tand, ofta en tredje molar från överkäken, implantat eller någon form av protetisk ersättning.

Samtliga dessa behandlingar måste anpassas till lämplig tidpunkt i bettets utveckling.

Tippningar och rotationer, framför allt distalt om tandluckan, samt platsförlust för tandersättning är vanligt både i över- och underkäken. Platsberedning med fast apparatur är indicerat för båda käkarna då indikationer för detta föreligger.

 

Se även:
Avsaknad av tand/tänder i sidosegment, luckslutning
 

Vuxna
 

BAKGRUND
 

Då tand/tänder i sidosegmenten saknas hos vuxna är detta ofta beroende på att denna/ dessa har gått förlorade på grund av karies, omfattande fyllningsterapi, längsfrakturer, parodontit eller agenesi av premolarer.

Hos vuxna individer där avsaknad av tand/tänder finns eller uppstår i sidosegmenten får ibland platsberedning med ortodontisk apparatur tillgripas för att på så sätt att kunna få möjlighet till bra ersättning med implantat, fast protetisk ersättning eller transplantation av tand. Det senare är dock ovanligare hos vuxna än hos ungdomar.
 


BEHANDLING
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjerför behandling av vuxna säger att tillståndet innebär en måttlig påverkan på oral hälsa. Luckslutning har en måttligt till god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.

Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjligt att bedöma.

Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Slutsatsen är att vid avsaknad av tand/tänder och felaktig/ogynnsam tandposition hos vuxna kan korrigering av omgivande tänders position med ortodontisk apparatur med höglyckande frekvens förbättra förutsättningar för tandersättning med protetik, transplantat eller implantat (enkel konsensus).

Platsberedning i sidosegmenten med fast ortodontisk apparatur kan utföras både i över- och underkäken.
 

Läs mer om de nationella riktlinjerna:

Nationella riktlinjer


Referenser
 

SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. 2005;176.

Bjerklin K, Midea Al N. Kårestedt H, Andre'n A (2008) Agenesis of mandibular second premolars with retained primary molars. A longitudinal radiographic study of 99 subjects from 12 years of age to adulthood. Eur J Orthod 30, 254-261.

Kvint S, Lindsten R, Magnusson A, Nilsson P, Bjerklin K (2010) Autotransplantation of teeth in 215 patients. A follow-up study. Angle Orthod 80;446-451.

Lundberg T, Isaksson S (1996) A clinical follow-up study of 278 autotransplanted teeth. Br J Oral Maxillofac Surg 34;181-185.

Thilander B (2008) Orthodontic space closure versus implant placement in subjects with missing teeth. J Oral Rehabil 35 Suppl 1; 64-71.

Thilander B, Myrberg N (1973) The prevalence of malocclusion in Swedish school children. Scand J Dent Res 81;12-20.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:114