Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Rotresorption, extern

Uppdaterad: 2017-08-26
Professor emeritus Lars Andersson, Department of Surgical Sciences/Faculty of Dentistry, Kuwait University

Granskad av: Lektor, dr odont, Ph.d. Lars  Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Under normala förhållanden utgör den friska rothinnan och rotcementet en skyddsbarriär mot rotresorption. Cementoblasterna på tandsidan styrs inte, till skillnad från osteoblasterna på bensidan, av hormonella stimuli. Därför kan tanden under normala förhållanden vara intakt medan bensidan i alveolen kontinuerligt resorberas och remodelleras under livet.
Dessutom hjälper epitelceller i rothinnan, sannolikt genom en signalerande funktion, till att hålla benet på distans från tanden. Av denna anledning resorberas inte tänder under normala förhållanden.

När skador uppstår på rothinnan efter trauma (tandluxationer och exartikulationer) kan olika typer av rotresorption uppkomma:

 

YTRESORPTION
 

Rothinnecellerna kan skadas genom kompression orskad av luxationstraumat eller genom att rothinnnecellerna utsätts för annan skada, t ex av uttorkning om en utslagen tand torkar ut innan den replanteras. Under båda förhållandena elimineras den skadade vävnaden av en initial inflammatorisk reaktion där förutom skadade celler även tandsubstans elimineras, varefter utläkning kan ske om skadeområdet är begränsat.

Utläkningen sker genom att cementoblaster prolifererar in över det skadade området och en ny rothinna och nytt rotcement kan etableras. Denna typ av rotresorption kallas ytresorption (surface resorption) och är inte progressiv utan avstannar spontant. Liknande utläkning av rotresorption ses ibland efter avslutad ortodontisk behandling.

Om utläkning inte sker uppkommer progressiv rotresorption som antingen kan bero på benremodellering eller infektion.

 

INFEKTIONSRELATERAD RESORPTION
 

En skadad tand är mer känslig för infektion eftersom den ofta har skador på rotcementet efter traumat. Dessutom är en skadad pulpa ofta utan kärlförsörjning. Om rotcementet skadats föreligger en direkt kommunikation mellan den nekrotiska pulpan och rothinnan.
Om pulpan går i nekros kan den lätt infekteras, antingen via kommunikation med rothinnan eller hematogent om den inte först hinner revaskulariseras.

En nekrotisk pulpavävnad utan kärlförsörjning kan inte försvara sig eftersom inga försvarsceller kan nå pulpan. Den infekterade pulpan kan därför underhålla en rotyteinfektion genom att bakterieprodukter läcker ut via dentinkanalerna till rotytan. Resultatet blir en inflammatorisk reaktion där osteoklaster resorberar roten för att försöka eliminera infektionen. Granulationsvävnad utfyller resorptionskaviteterna, vilket ses på röntgen som radiolucenta områden i resorptionkaviteterna (Fig 1).
 

inf_rotresorption(1).jpg

Fig 1. Infektionsrelaterad rotresorption. Radiolucenta benkaviteter kan ses på rotens yta.
 

Denna typ av rotresorption kallas infektionsrelaterad rotresorption (infection related root resorption) och kallades tidigare inflammatorisk rotresorption.
Denna rotresorption är progressiv och kan gå mycket snabbt; en stor del av roten kan gå förlorad på några månader om den inte behandlas snabbt.
 

Behandling
 

Genom att exstirpera pulpan och applicera t ex kalciumhydroxid eller MTA kan den infektionsrelaterade rotresorptionen behandlas och många gånger görs endodontisk behandling förebyggande innan infektionen uppkommit på tänder där man inte förväntar sig revaskularisering, t ex replanterade tänder och intruderade tänder med avslutad rotutveckling.

Vad gäller tänder med öppet apex har senare tids forskning har visat på vissa möjligheter att öka chansen för revaskularisering genom att hålla infektionsrisken nere med antibiotika och understödja proliferationen av stamceller in i den nekrotiska pulpan. Det är inte säkert att den vävnad som bildas är pulpavävnad, men ur klinisk synpunkt är syftet att undvika att rotutvecklingen och dentinväggarnas utveckling avstannar
 

ERSÄTTNINGSRESORPTION (ANKYLOS)
 

Om stora områden av rothinnan skadats, på t ex en utslagen tand som varit ute ur alveolen under lång tid och vars rothinna torkat ut, är avståndet för stort mellan levande celler utanför skadeområdet.
Cementoblasterna kan därför inte överbrygga defekten. I stället kommer osteoblasterna från bensidan att kolonisera rotytan och så småningom bilda ben på rotytan. Benet förenas med tanden och en s k dentoalveolär ankylos uppkommer. När benbryggan uppstått kan osteoblasterna vandra över på tandsidan.

Eftersom osteoblasterna styrs av hormonella stimuli och ger plats för osteoklaster kommer tanden, precis som benet, att resorberas och remodelleras kontinuerligt.
Tandsubstansen ersätts av ben och kommer på sikt att gå förlorad genom denna remodelleringsporocess. Detta kallas ersättningsresorption (osseous replacement, replacement resorption) och är en progressiv resorption av benremodelleringskaraktär utan infektion eller inflammation.
Ersättningsresorption kan ses på röntgen som resorptionskaviteter på tanden som är utfyllda av benstruktur (Fig 2).
 

Dentoalv_ankylos(2).jpg

Fig 2. Dentoalveolär ankylos. Resorptionskaviteter utfyllda av benstruktur kan ses.
 


Denna process går långsamt hos vuxna individer och tanden kan fungera under många år innan den går förlorad. Hos unga individer går benremodelleringsprocessen fortare och tanden kan gå förlorad snabbare.

Om individen fortfarande växer kan även alveolarutskottet hämmas i tillväxt genom att den ankylotiska tanden hamnar i infraposition.
Av denna anledning är det viktigt att tidigt diagnostisera en ankylos, vilket kan ske genom att man knackar på tanden med ett instrument. Man hör då ett högre, benliknande ljud, jämfört med det dova ljudet man hör om man knackar med ett instrument på en frisk tand.
 

Behandling
 

Själva ankylosen kan inte stoppas men bentillväxtkomplikationer kan undvikas genom att man utför en så kallad dekoronation, d v s kronan avlägsnas från roten så att tanden frigörs från de gingivala fibrerna och tillväxt av området kan ske.
Roten kan lämnas kvar i alveolarutskottet och kommer att ersättas av ben. Med denna approach bevaras bencristans volym.

Valet av behandlingsmetod hos växande individer är komplicerad och ofta multidisciplinär, varför sådana patienter ska remitteras till specialister.

Orotodontisk luckslutning, autotransplantation eller protetisk behandling kan övervägas.
Implantatbehandling är kontraindicerad hos växande individer, men kan utföras när individen vuxit färdigt.

 

ICD-10

Infektionsrelaterad resorption K033
Dentoalveolär ankylos K035

 

Referenser
 

Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L, editors Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the teeth, 4th edition, Oxford; Blackwell Munksgaard; 2007 Textbok 897 sidor
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405129549,descCd-description.html

Andersson L, Kahnberg K-E, Pogrel MA (Editors) Oral & Maxillofacial Surgery. Oxford UK; Wiley-Blackwell; 2010. Textbok 1274 sidor
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405171197.html

Andreasen JO, Andreasen FM, Bakland LK, Flores MT, Andersson L. Traumatic Dental Injuries. A Manual, 3rd edn. Oxford: Wiley, 2010. In press. Textbok 100 sidor
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405190612.html

International Association of Dental Traumatology: Intresseorganisation för dental traumatologi
http://iadt-dentaltrauma.org

Dental Trauma Guide: Interaktivt diagnos och behandlingsprogram för kliniker
http://dentaltraumaguide.org
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:125