Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Symtomatisk behandling - enbart utrymning av pulpakavum

Uppdaterad: 2013-06-04
Specialist i Endodonti Charlotte  Ulin , Endodontikliniken/Göteborg

Granskad av: Lektor, dr odont, Ph.d. Lars  Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Behandlingen utförs då irreversibel pulpit har diagnostiserats, tanden ska bevaras och då tillräcklig tid inte finns för en fullständig instrumentering av rotkanalen. Den pulpala inflammationen är framför allt koncentrerad till pulpakavum där den största delen av pulpavävnaden finns. Syftet med denna behandling är att avlägsna den inflammerade pulpavävnaden i kavum. Detta görs i form av en kavumpreparation.

Svårigheten vid den akuta situationen är att skapa god anestesi. Patienten har sannolikt haft en längre period av smärta och kanske sömnbrist och är allmänt smärtpåverkad. Detta kan göra att adekvat anestesi vid den akuta behandlingen kan vara svår att uppnå.

 


BEHANDLING
 

Anestesi
 

Adekvat anestesi ges med fördel med 2% Xylocain-adrenalin på grund av dess säkrare tillslag samt längre duration. Dessutom rekommenderas anelgetika i form av NSAID, t ex 600 mg Brufen® eller Ibumetin®, att ges innan anestesi.

Anestesin bör ges i god mängd för att möjliggöra en bra utbredning i det akuta skedet. Om ej adekvat anestesi uppnås får ställningstagande göras tillsammans med patienten om att fortsätta eller inte. Om patienten ej vill fortsätta den akuta behandlingen vid detta tillfälle så hjälps patienten tillsvidare med analgetika och patienten får en återbesöks tid. Lämpliga analgetika kan vara NSAID och Paracetamolpreparat. Exempelvis 600mg Ibumetin®, eller 1g Alvedon®. Dessa två preparat kan med fördel kombineras då det ger en viss synergieffekt. Lämplig dos är då 400mg Ibumetin® + 500mg Alvedon®. Vid planerat återbesök kan anestesin kompletteras med sedering, exempelvis Stesolid® eller Halcion®, för att på detta sätt sänka smärttröskeln, ge ångestdämpning och en viss analgesi. Anestesi och NSAID ges som beskrivits ovan.
 


Kavumpreparation
 

Då kavumpreparation utförs bör följande iakttagelser göras först:
 

  • Kofferdam är ej nödvändigt då vital pulpa ej omedelbart blir infekterad av salivkontamination.
  • Fyllningar på tanden bör inspekteras med hänsyn till om läckage föreligger och om så är fallet avlägsnas.
  • Karies ska exkaveras.
  • Kavum bör inspekteras så att sprickbildning ej finns.

Kavumpreparationen utförs som om tanden ska instrumenteras. Det vill säga att kavumstak och pulpavävnaden i kavum skall tas bort i sin helhet. Kavumstak tas med fördel bort till största delen med hjälp av highspeed för att sedan avsluta med ett stort rundborr på lågvarv då även pulpavävnaden tas bort.

Hemostas sker oftast då pulpavävnaden i kavum är borta. Om det blöder ifrån rotkanalerna kan kompression med bomullspellets i ca 5 minuter skapa god hemostas. Om hemostas inte uppnås kan kalciumhydroxid läggas i kavum och avvakta ca 10 minuter för att sedan spola bort det med vatten. Undvik att kalciumhydroxid blir kvar över rotkanalerna då detta kan initiera sekundär dentin bildning och därmed ge svårighet att finna rotkanalerna vid nästa behandlingstillfälle.

Någon instrumentering av rotkanalerna ska ej göras då detta skapar en försämrad prognos p g a att pulpavävnaden blir nekrotisk och infektionsrisken av rotkanalen är därför stor.

Bomullspellets som dränkts i Clumsky bör undvikas i kavum då risk finns för läckage och gingivala nekrosskador som följd. Dessutom har det ej visats ha någon förbättrad effekt på akutbehandling jämfört med ovan beskrivna sätt.
 


Provisorisk fyllning
 

Provisorisk fyllning läggs i kavum och upp till ocklusalytan. Exempel på temporär fyllning är Zinkoxid-eugenol, IRM eller glasjonomer. Det är viktigt att fyllningen har en tjocklek på 4mm. Bomullspellets i kavum bör undvikas då det försämrar fyllningens hållfasthet och bakterietäthet.
 


Återbesök
 

Patienten bör kallas tillbaka inom en kort tid för att då slutföra den endodontiska behandlingen med en pulpektomi.

 


Referenser
 

Hasselgren G, Reit C. Emergency pulpotomy: pain relieving effect with and without the use of sedative dressings. J Endod. 1989 Jun;15(6):254-6.

Sjogren U, Hagglund B, Sundqvist G, Wing K. Factors affecting the long-term results of endodontic treatment. J Endod. 1990 Oct;16(10):498-504.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:156