Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Entandslucka från 3:a till 3:a

Uppdaterad: 2017-05-30
Ötdl Gunilla Ahlberg, Brånemarkkliniken/Odontologen, Göteborg

Granskad av: Docent, universitetslektor Victoria Franke Stenport, Avd för protetik/Göteborg

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Möjliga orsaker till, och effekter av, entandslucka från 3:a till 3:a är:
 

 • TRAUMA – frekvent förekommande i 7-10 års åldern.
 • EXTRAKTION – medför risk för benförlust av buccala benväggen.
 • PARODONTIT – mobila granntänder, omfattande benförlust.
 • KARIES – kronterapi subgingivalt.
 • ENDODONTISK KOMPLIKATION (periapikal inflammation)
 • RESORPTION – svår extraktion – risk stor för benförlust.
 • AGENESI – kräver ofta ortodontisk behandling.
 • ROTFRAKTUR / KRONFRAKTURBEHANDLING
 

Behandlingsalternativ
 

Följande behandlingar är aktuella vid luckslutning av entandslucka 3:a till 3:a:
 

 • TANDSTÖDD PROTETIK – när granntänder har omfattande fyllningar eller andra skador.
 • SINGELIMPLANTAT – vid intakta granntänder, glesställning. Beakta benvolym och luckans storlek.
 • ORTODONTI – retainer efter avslutad protetik.
 • ETSBRO / RESINRETINERAD BRO – kan ses som långtidstemporär lösning.
 • AVTAGBAR PARTIALPROTES – kan ses som en långtidstemporär lösning.
 • AUTOTRANSPLANTATION – lämplig ålder 7-10 år.
 • UTBYGGNAD AV GRANNTÄNDER – vid generell glesställning eller vid mindre luckor.UPPFÖLJNING / FAKTORER ATT BEAKTA / ÖVRIGA KOMMENTARER / PROGNOS:
 

ORTODONTI
 

Ortodontisk luckslutning i fronten

 • Luckslutning
 • Skapa plats för singelimplantat
 • Skapa god stabilitet för incisiver mot antagonister inför t ex implantatbehandling


ETSBRO / RESINRETINERAD BRO
 

Etsbroar

FÖRDELAR:
 

 • Tandsubstansbevarande
 • Ingen eller minimal preparation
 • God estetik
 • Kort behandlingstid
 • Låg kostnad

NACKDELAR:
 

 • Teknikkänslig metod
 • Vid retentionsförlust – risk för karies
 • Låg överlevnad


SINGELIMPLANTAT
 

Implantatstödd krona

FÖRDELAR:
 

 • Tandsubstansbevarande för granntänder
 • Diastema kan bevaras
 • God prognos

NACKDELAR:
 

 • Ibland svårt att förutsäga det estetiska resultatet
 • Tilläggskirurgi ibland nödvändig (augmentation, mjukvävnadskirurgi)
 • Höga kostnader
 • Lång behandlingstid
 • Försämrad estetik vid mucosaretraktion


TANDSTÖDD 3-LEDSBRO
 

Prognosen kan påverkas av i vilken ålder protetiken utförs.
Förändringar av tandfärg och kronlängd är faktorer att beakta om tandstödd protetik utförs i unga år, detta kan föranleda till ny protetik.
 

FÖRDELAR:
 

 • Etablerad behandlingsprocedur
 • Förutsägbart gott estetiskt resultat vid subgingival preparationsgräns samt vid planerad utformning av pontic.
 • God prognos

NACKDELAR:
 

 • Avverkar tandsubstans
 • Risk för skador på marginalt parodontium vid djup subgingival preparationsgräns.
 • Risk för pulpaskador
 • Försämrad estetik vid supragingival preparationsgräns och/eller vid gingivaretraktion.


AVTAGBAR PARTIALPROTES
 

Avtagbar partialprotes

FÖRDELAR:
 

 • Tandsubstansbevarande
 • Ingen eller minimal preparation
 • Acceptabel estetik
 • Kort behandlingstid
 • Låg kostnad
 • Tänder kan tillsättas om ytterligare tand går förlorad

NACKDELAR:
 

 • Kariesrisk på retentionständer om retentionselement finns
 • Plackackumulerande
 • Risk för ökad belastning och ökad mobilitet på retentionständer
 • Rörlig konstruktion
 • Adaptationsproblem


AUTOTRANSPLANTATION
 

Indikationer för denna terapi finns vid förlorad/saknad tand i överkäksfronten pg a trauma eller agenesi eller vid spridda multipla agenesier.

Många dentala trauma inträffar i åldern 7-10 år. Detta sammanfaller med rotutvecklingen på premolarer.

Överlevnad för autotranspanterade premolarer:
90 respektive 79% för 33 autotransplanterade premolarer. Medel uppföljningstid 26.4 år (spridning 17-41 år).

 

Referenser
 

Czochrowska EM, Skaare AB, Stenvik A, Zachrisson BU. Outcome of ortodontic space closure with a missing maxillary central incisor. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003;123: 597-603.

Bergendal B, Hallonsten A-L, Koch G, Ludvigsson N, Olgart K. Composite retained bridges. A follow-up study in adolescents. Swed Dent J 1983;7:217-225.

Creugers N.H.J., De Kanter R.J.A.M. Patients'satisfaction in two long-term clinical studies on resin-bonded bridges. Journal of Oral Rehab 2000;27:602-607.

Ketabi AR, Kaus T, Herdach F, Groten M, Probster L, Weber H. Thirteen-year follow-up study of resin-bonded partial dentures. Quintessence Int. 2004 May;35(5):407-10.

Belser Urs C, Schmid B, Higginbottom F, Buser D. Outcome Analysis of Implant Restorations Located in the Anterior Maxilla: A Review of Recent Literature. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19:30-42.

Jemt T & Pettersson P. A 3-year follow-up study on single implant treatment.J Dent 1993;21:203-8.

Walter W, Klemke J, Worle M, Heners M. Implant-supported single–tooth replacements: risk of implant and prosthesis failure. J Oral Implantol. 1996;22:236-9.

Haas R, Mailath-Pokorny G, Dörtbudak O, Watzek G, Polak C, Fürhauser R. A long-term follow-up of 76 Brånemark single-tooth implants. Clin Oral Impl Res 2002;13:38-43.

Krennmair G, Schmidinger S, Waldenberger O. single-tooth replacement with the Frialit-2 system: A retrospective clinical analys of 146 implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2002;17:78-85.

Lindquist E, Karlsson S. Success rate and failures for fixed partial dentures after 20 years of service: Part I. Int J Prosthodont. 1998;11:133-8.

De Backer H, Van Maele G, De Moor N, Van den Berghe L. Single-Tooth Replacement: Is a 3-unit Fixed Partial Denture Still an Option? A 20-Year Retrospective Study. Int J Prosthodont 2006;19:567-573.

Grundström L, Nilner K, Palmqvist S. An 8-year follow-up of removable partial denture treatment performed by the Public Dental Health Service in a Swedish county. Swed Dent J. 2001;25:75-79.

Zachrisson B U, Stenvik A, Haanaes H R. Management of missing anterior teeth with emphasis on autotransplantation. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004;126:284-8.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:159