Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Helprotes

Uppdaterad: 2016-06-21
Docent, universitetslektor Victoria Franke Stenport, Avd för protetik/Göteborg

Granskad av: Professor Stig Karlsson, Institution för Odontologi/Sahlgrenska Akademin /Göteborgs Universitet

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

En helt tandlös käke kan vara orsakad av en medfödd missbildning, en
följd av trauma eller sjukdom som karies eller parodontit.
Om tandlösheten ger upphov till en funktionsstörning kan den rehabiliteras med en total plattprotes.


För andra faktablad om helproteser, läs:
 

Rebasering av helprotes

Duplikatprotes

Myodynamisk hel underkäksprotesBEHANDLINGSGÅNG

 

 • Klinisk undersökning
  Den tandlösa cristan inspekteras kliniskt och palperas för att diagnostisera eventuell crista flaccida eller vassa cristaområden som kan ge framtida skav och som kan behöva avlastas i protesen eller korrigeras preprotetisk med kirurgi. En frisk oral mucosa är viktig för ett bra avtryck.

 • Primäravtryck
  Tas för framställning av studiemodell som används för analys av den tandlösa käken. Analysen syftar till att upptäcka områden som kan bidra till retention och områden som kan behöva avlastas. På modellen markeras utsträckning av den individuella skeden som ska användas vid definitivavtrycket av den tandlösa käken.

 • Definitivavtryck
  Tas med den individuella skeden för framställning av bitschabloner.
  Den individuella skeden kanttrimmas. Detta moment utförs för att få maximal utsträckning av protesen utan att den interfererar med omgivande mjukvävnadsstrukturer. Detta kan göras med Grön Kerr som upphettas till mjuk konsistens eller med ett högvisköst silikonmaterial.
  Trimningen utförs med skeden i munnen samtidigt som patienten utför trimningsrörelser. Avtrycket tas i den trimmade skeden med lämpligt material (K-silikon, A-silikon, zinkoxideugenolpasta).
  Postdamtrimning ska om så önskas initieras av ansvarig tandläkare och utsträckningen ska markeras på modell med instruktion till tandteknikern. Syftet med detta är att få en tajt anslutning av protesbasens avslut mot den posteriora gommen, vilket ökar retetionsmöjligheten. Det kan skapas genom radering på modell eller trimning i det aktuella området.

 • Provning av bitschabloner
  Fastställande av bitschablonens vertikala och horisontella utformning:
  En riktlinje kan vara att ocklusionplanet på bitschablonen ska vara parallellt med pupillinjen och Camperska planet.
  I vertikalled ska ocklusionsplanet harmoniera med mjukvävnaden och exponera 1-2 mm av överkäkens incisiver i avslappnat läge. Vid high smile bör ca 2/3 av den kliniska kronan exponeras.
  Betthöjd och mjukvävnadsstöd utprovas: relationen mellan käkarna bör tillåta ett frivägsmellanrum på 2-4 mm.
  Mittlinje och high smile line markeras på schablonen, samt laterala näsvingen för lokalisering av hörntändernas placering.

 • Bettregistering
  Sker med hjälp av bitschabloner i RP-läge. V-formade urtag görs ocklusalt på bitschablonerna för att tydligt klargöra indexets placering. Silikonindex kan vara lämpligt. Färgtagning.

 • Provning av tanduppsättning i vax
  Tänderna ska vara placerade över cristan. Ocklusionen ska vara jämn och ha överensstämmelse mellan artikulatorn och patientens mun. Artikulationsrörelserna utvärderas i artikulatorn. Vad gäller artikulationen, så eftersträvas gruppkontakt i sidorörelser på arbetssidan med balanskontakter på motstående sida. I protrusion ska posteriora kotakter finnas bilteralt.

 • Utlämning
  Färdig, pressad protes utlämnas efter avlägsnade av eventuella akrylpärlor. Kontrollera att ocklusion och artikulation stämmer. Slipa in vid behov.

 • Kontroll
  Efterkontroller görs tills symtomfrihet uppnås.
Referenser
 

Molin Thorén M, Gunne J, Derand T. A textbook of removable prosthodontics-the Scandinavian approach. Munksgaard, Denmark 1st edition 2011.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Total och partielltandlöshet. Socialstyrelsen 2011.

Owen P. Guidelines for a minimum acceptable protocol for the construction of complete
dentures. Int. J Prosth. 2006; 19: 467.

Zarb G, Bolender C. Prosthodontic treatment of the edentulous patients. Mosby St.Lois, MO, 2004.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:205