Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Partialprotes

Uppdaterad: 2016-06-21
Docent, universitetslektor Victoria Franke Stenport, Avd för protetik/Göteborg

Granskad av: Professor Stig Karlsson, Institution för Odontologi/Sahlgrenska Akademin /Göteborgs Universitet

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

En partiellt tandlös käke kan vara orsakad av en medfödd missbildning eller vara en följd av trauma eller sjukdom som karies eller parodontit.
Om tandlösheten ger upphov till en funktionsstörning kan den rehabiliteras med en avtagbar partialprotes. 

BEHANDLINGSGÅNG

 

 • Förbehandling

 • Planering
  Planering av ocklusala stöd och aktiva retentionselement (bland annat val av klammertyp) och val av förbindelsedel (i underkäken lingual bar eller dental skena, i överkäken partiell gomplatta). Vid behov utförs slipning av förningsplan och preprotetisk ocklusionsslipning. Studiemodeller underlättar planeringen. Planering av protesens utformning efter prominensanalys i surveyer.

 • Primäravtryck
  Tas med alginat i standardsked för framställning av studiemodeller och en individuell sked.
  Individuell sked är särskilt viktigt vid stora vertikala skillnader mellan restbett och crista eller vid mycket resorberad crista. Den individuella skeden ska trimmas på liknande sätt som den individuella skeden vid helprotes. Om det är stora approximalrum mellan tänderna i restebettet bör dessa blockeras med vax för att inte sönderriva delar av avtrycket.

 • Preprotetisk slipning
  Preparation av ocklusala stöd, förningsplan och eventuell bettslipning. Definitivavtryck (alginat eller A-silikon) av tänder och tandlösa delar.
  Om det är stora approximalrum mellan tänderna i restbettet bör dessa blockeras med t ex vax för att inte riva sönder delar av avtrycket vid avlägsnande.

 • Provning av skelett med bitschablon
  Kontrollera att skelettet har rätt utsträckning, ligger stabilt, att de ocklusala stöden bottnar i preparationerna och att aktiva klamrar är korrekt utformade. Utformning av bitschablon för korrekt anpassning mot antagonerande käke och utfyllnad av mjukvävad. Skelettet görs vanligen i kobolt-krom. Vid allergier kan titan vara ett möjligt alternativ.

 • Bettregistering
  Sker med hjälp av bitschablonen. V-formade urtag görs ocklusalt på bitschablonerna för att tydligt klargöra indexets placering. Färgtagning.

 • Provning av tanduppsättning i vax
  Tänderna ska vara placerade över cristan. Ocklusionen ska vara jämt fördelad och ha överensstämmelse mellan artikulatorn och patientens mun. Artikulationsrörelserna utvärderas i artikulatorn.

 • Utlämning
  Utlämnande av färdig, pressad protes. Kontrollera att ocklusion och artikulation stämmer. Slipa in vid behov.

 • Kontroll
  Efterkontroller görs tills symtomfrihet uppnås.

Behandling med skeletterad delprotes kräver ett kontinuerligt underhåll och rebasering. Tekniska komplikationer är vanligt.
 
Referenser
 

Jepson NJ. Removable Partial Denture. 2003 Quintessence Publ. Co. London.

A textbook of removable prosthodontics-the Scandinavian approach. Eds Molin Thorén M, Gunne J, Derand T. Munksgaard, Denmark 1st edition 2011.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Total och partielltandlöshet. Socialstyrelsen 2011.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:206