Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) - stimulering för smärtlindring

Uppdaterad: 2017-08-26
Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län

Granskad av: Professor Maria Nilner, Bettfysiologi Odontologiska Fakulteten/Malmö Tandvårdshögskola

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Människan har länge använt olika stimuleringsmetoder för att uppnå såväl välbehag som smärtlindring. En av de äldsta stimuleringsmetoderna, massage, finns beskriven redan i sumerriket i Mesopotamien, ca 4000 år f Kr.
Sedan dess har en mängd olika stimuleringsmetoder utvecklats. I modern tid har den tekniska utvecklingen möjliggjort framtagande av avancerad apparatur, avsedd att förstärka olika former av stimulering.

Detta är ett av 5 faktablad om stimuleringsmetoder som föreslagits vid behandling av smärtsam käkfunktionsstörning.

Se även:
 

Laser - stimulering för smärtlindring

Icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi) - stimulering för smärtlindring

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) - stimulering för smärtlindring

Akupunktur - stimulering för smärtlindringPULSERANDE ELEKTROMAGNETISKA FÄLT (PEMF)
 

BAKGRUND
 

Fenomenet magnetism upptäcktes redan under antiken. Enligt legenden ska en grekisk fåraherde vid namn Magnés upptäckt att spikarna i hans skor drogs till berget han stod på när han var ute och vallade sina får. Berget var rikt på magnetit (Fe3O4) vilket är ett naturligt magnetiskt mineral.
Sedan dess upptäckt har den mystiska magnetismen använts inom läkekonsten, ofta som ett komplement till konventionell behandling. Behandling med magnetism har ofta betraktats med skepsis.

I modern tid har pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) föreslagits som behandlingsmetod vid flera olika tillstånd och besvär. Styrkan hos magneter mäts i Gauss eller Tesla (1 Gauss = 100 mikroTs). Ju starkare magneten är desto djupare kan magnetfältet penetrera vävnaden. Vid denna typ av behandling ställer man även in frekvensen (Hz) av de pulserande elektromagnetiska fälten.
En möjlig positiv effekt av PEMF har visats vid svårläkta frakturer, varikösa bensår och vid försämrad arteriell genomblödning.
De biologiska mekanismerna bakom en eventuell behandlingseffekt är okända. PEMF har även föreslagits vid behandling av smärta.

Behandlingsmetoden är sällsynt i Sverige. I detta faktablad fokuserar vi på PEMF som behandling vid smärtsam käkfunktionsstörning.


 

INDIKATIONER
 

PEMF har föreslagits som en behandling av:
 

 • Käkledssmärta (artralgi)
 • Myofasciell smärtaKONTRAINDIKATIONER

 

Kontraindikationer som brukar nämnas är:
 

 • Pacemaker och andra elektroniska implantat (kan påverkas negativt av PEMF stimulering)
 • Graviditet
 • Dialyspatienter
 • Patienter som de senaste sex månaderna haft slaganfall (stroke), hjärtinfarkt eller genomgått hjärtoperation ska inte behandlas.

Någon egentlig konsensus på området finns inte.


 

BEHANDLING
 

Behandlingen som ges utarbetas individuellt utifrån patientens besvär. Det finns därför inga tydliga generella behandlingsrekommendationer. En mängd olika typer av PEMF-apparatur finns på marknaden. PEMF ges exempelvis via specialdesignade mattor, kuddar, slangar, plattor och handstycken som appliceras över/runt det område som ska behandlas.
 

 • Behandling ges under ca 30-60 min beroende på tillstånd.
 • Intensiv behandling rekommenderas. Det är därför inte ovanligt att behandlingen sker varje dag under en period. Vid vissa besvär rekommenderas även två behandlingar per dag. Efter att en tydlig effekt uppnåtts brukar man rekommendera glesare behandlingsbesök.
 • Pirrningar och värmekänsla sägs kunna uppstå i området som behandlas.
 • Efter behandling har dåsighet och spändhet i muskulaturen rapporterats.VETENSKAPLIG EVIDENS
 

Vid större systematiska genomgångar av studier har man konkluderat att resultaten är motsägelsefulla gällande en eventuell smärtreducerande effekt. Även om det finns studier som visar att metoden kan ha smärtlindrande effekt är
det vetenskapliga underlaget fortfarande alltför begränsat för att PEMF skall kunna rekommenderas som behandling av smärta.


 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011
 

 • Vid käkledssmärta (artralgi) ger de nationella riktlinjerna behandling med PEMF rekommendation 10.
 • Effekten av PEMF har bedömts av socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget bedömts vara bristfälligt.
 • Enligt de nationella riktlinjerna bör tandvården undvika att erbjuda behandling med PEMF till patienter med käkledssmärta (artralgi).SAMMANFATTNING
 

 • Endast en studie har utvärderat PEMF vid smärtsam käkfunktionsstörning. I denna kontrollerade studie kunde man inte påvisa någon positiv behandlingseffekt med PEMF jämfört med placebo.
 • PEMF kan inte rekommenderas som behandling vid smärtsam käkfunktionsstörning.Referenser
 

Beaulieu K, Beland P, Pinard M, Handfield G, Handfield N, Goffaux P, Corriveau H, Léonard G. Effect of pulsed electromagnetic field therapy on experimental pain: A double-blind, randomized study in healthy young adults. Electromagn Biol Med. 2016;35(3):237-44.

Li S, Yu B, Zhou D, He C, Zhuo Q, Hulme JM. Electromagnetic fields for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 14;12:CD003523.

Kroeling P, Gross A, Graham N, Burnie SJ, Szeto G, Goldsmith CH, Haines T, Forget M. Electrotherapy for neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Aug 26;(8):CD004251.

Laskin DM, Greene CS.. Hylander WL. TMDs – An Evidence-based approach to diagnosis and treatment. Quintessence Publishing Co, Inc 2006.

Metoder för behandling av långvarig smärta. SBU april 2006.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.

Nilsson S. Elektromagnetisk terapi vid restless legs och nattliga vadmuskelkramper- Pulserandeelektromagnetiska fält och placebo gav samma effekt. Läkartidningen 2008; 105: 2167-70.

Peroz I, Young-Hee C, Karageorgi G, Schwerin C, Bernhardt O, Roulet J-F, Freesmeyer WB, Meyer G, Lange K-P. A multicenter clinical trial on the use of pulsed electromagnetic fields in the treatment of temporomandibular disorders. J Prosthet Dent. 2004 ;91:180-7.

Ryang We S, Koog YH, Jeong KI, Wi H. Effects of pulsed electromagnetic field on knee osteoarthritis: a systematic review. Rheumatology (Oxford). 2013 May;52(5):815-24.

Smania N, Corato E, Fiaschi A, Pietropoli P, Aglioti SM, Tinazzi Ml Therapeutic effects of peripheral repetitive magnetic stimulation on myofascial pain syndrome. Clinical Neurophysiology 2003;114: 350–8.

Sutbeyaz ST, Sezer N, Koseoglu, Kibar S. Low-frequency pulsed electromagnetic field therapy in fibromyalgia: a randomized, double blind, sham-controlled clinical study. Clin J Pain. 2009;25: 722-8.

Teasell RW, McClure JA, Walton D, Pretty J, Salter K, Meyer M, Sequeira K, Death B. A research synthesis of therapeutic interventions for whiplash-associated disorder (WAD): part 2 - interventions for acute WAD. Pain Res Manag. 2010 Sep-Oct;15(5):295-304.

Vavken P, Arrich F, Schuhfried O, Dorotka R. Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in the management of osteoarthritis of the knee: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Rehabil Med. 2009; 41:406-11.

Vincent W, Andrasik F, Sherman R. Headache Treatment with Pulsing Electromagnetic Fields: A Literature Review. Appl Psychophysiol Biofeedback 2007;32(3-4):191-207.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:225