Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Tandtrauma- Intrusionsluxation

Uppdaterad: 2015-06-30
Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/

Granskad av: Odont. Dr. Jan-Olof Berg,  /

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND
 

Tandskador hos barn och ungdomar är ofta förekommande.
Ett tidigt omhändertagande och en korrekt diagnos och terapiplanering ger bättre möjligheter för en god prognos.

 PERMANENTA TÄNDER

 

SYMTOM
 

 • Den skadade tanden är kortare eller saknas
 • Gingival blödningKLINISKA FYND
 

 • Kort tand, eventuellt syns tanden inte (om totalintruderad)
 • Parodontal blödning
 • Hematom
 • Palpationsömhet
 • Kan eventuellt palpera fraktur av buckala benplatta (eller buckalt displacerad rot)
 • Perkussionsömhet
 • Högt metalliskt perkussionsljudRÖNTGENOLOGISKA FYND
 

 • Parodontalspalt saknas apikalt
 • Tanden lägesförändradDIFFERENTIALDIAGNOS
 

 • Tand under eruption
 • Exartikulation
 • Lateralluxation
 • Rotfraktur med exartikulation av koronala fragmentetBEHANDLING
 


Öppet apex och måttlig intrusion
 

 • Avvakta reeruption. Notera graden av intrusion genom mätning av avståndet mellan den intruderade tandens incisala skär och granntandens incisala skär
 • Kontrollera ocklusion och artikulation
 • Skonkost
 • Sköljning med klorhexidin under 2 veckor
 • Ta ställning till antibiotika och smärtstillande preparat

Senare:
 

 • Kontroll av läkning och reeruption
 • Kontroll med röntgen. Risk för nekros och resorptioner finns.
 • Vid nekros eller resorptioner ska tanden rensas ut.


Färdigbildat apex samt öppet apex och kraftig intrusion
 

 • Bedövning före reponering
 • Sårtoalett
 • Ortodontisk eller kirurgisk reponering.
 • Vid ortodontisk reponering bör tanden vara framme inom 3 veckor.
 • Vid kirurgisk reponering med tång fixerar man med flexibel tråd i 1-3 veckor.
 • Sköljning med klorhexidin under fixeringsperioden
 • Skonkost
 • Ta ställning till eventuell antibiotika och smärtstillande

Senare:
 

 • Intruderade tänder med färdigbildat apex går i nekros och profylaktisk endodonti ska utföras inom 3 veckor, innan fixeringen släpps.


För mer läsning:
 

www.dentaltraumaguide.comEFTERKONTROLLER
 

Efterkontroll ska ske på individuell indikation med avseende på pulpanekros, pulpaobliteration, rotresorption.

PRIMÄRA TÄNDER

 

SYMTOM
 

 • Kort tand
 • Eventuellt saknas tanden
 • Omfattande blödning från gingiva och parodontiumKLINISKA FYND
 

 • Kort tand. Om totalintruderad syns ej tanden.
 • Parodontal blödning
 • Hematom
 • Palpationsömhet marginalt
 • Eventuellt kan fraktur av buckala benplattan eller den displacerade tanden palperas
 • Perkussionsömhet
 • Högt perkussionsljudRÖNTGENOLOGISKA FYND
 

 • Parodontalspalt apikalt saknasDIFFERENTIALDIAGNOS
 

 • Exartikulation
 • Lateralluxation
 • Rotfraktur med exartikulation av koronala fragmentetBEHANDLING
 


Måttlig intrusion där apex ej displacerats palatinalt
 

 • Notera graden av intrusion genom att mäta avståndet mellan tandens incisala skär och granntandens skär.
 • Rekommendera skonkost och tvätt med klorhexidin i 1-2 veckor
 • Undvik napp
 • Överväg smärtstillande preparat

Senare:
 

 • Kontrollera att tanden spontanerupterar. Ska flytta sig inom 6 veckor.


Omfattande intrusion eller där apex displacerats palatinalt
 

 • Bedövning
 • Extraktion av tanden. Detta bör helst ske direkt vid akutbehandlingen.
 • Sårtoalett
 • Eventuellt reponering av frakturerad buckal benplatta
 • Rekommendera tvätt med klorhexidin 1-2 veckor
 • Skonkost
 • Överväg smärtstillande preparatEFTERKONTROLLER
 

Bör ske efter 1 vecka samt efter 2 veckor och därefter individuellt anpassat.
Ibland uppstår inflammation kring den intruderade tanden, vilket visar sig genom svullnad, hyperemi, eventuell abscess och pus. Om detta sker ska tanden extraheras.
Kontrollera läkning efter individuellt anpassad tid beroende på skadans omfattning.
 


För mer läsning:

www.dentaltraumaguide.com

Ladda ner tandskadeappen:

Dental Trauma

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:234