Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Ektopisk eruption av överkäks-6:or

Uppdaterad: 2017-03-06
Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping

Granskad av: Docent  Heidrun Kjellberg, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti /Västra Götalandsregionen

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND

 

Ektopisk eruption av överkäkens första permanenta molarer (6:orna) innebär att dessa erupterar med en mer mesial eruptionsriktning än normalt erupterande molarer, och låser fast sig distalt på andra primära molarerna där atypisk resorption uppkommer. Detta hindrar 6:orna att nå full eruption med normal lutning.
Två typer av ektopisk eruption kan särskiljas; den reversibla typen där 6:orna spontant frigör sig ur eruptionslakunerna och når full eruption, och den irreversibla typen där 6:orna blir kvar i sitt låsta läge tills primära molarerna exfolierar eller någon typ av behandling behöver insättas (se Bild 1).

 

Prevalens

Förekomst av ektopisk eruption av överkäks-6:orna varierar i olika studier mellan 2 och 6 %. I skandinaviska material är förekomsten ungefär 4,5 %, varav omkring 1,8 % av den irreversibla typen.
Bland en syskongrupp till barn med ektopisk eruption är dock förekomsten avsevärt högre, ungefär 20 %.

 

Orsaker

Den vanligaste orsaken till ektopisk eruption av överkäks-6:orna anses vara att anlagen utvecklas med en mer mesialriktad eruption.
Det finns också studier som tyder på att dessa molarer är något bredare mesialt-distalt än en genomsnittlig första molar i överkäken.
De första studierna som publicerades angående denna eruptionsstörning angav att orsaken skulle vara för små överkäkar. 

DIAGNOSTIK


Ektopisk eruption av överkäks-6:orna diagnostiseras oftast kliniskt i 6–7 års ålder. Behöver man veta resorptionernas utbredning på andra primära molarerna och de permanenta molarernas låsning bör röntgenundersökning göras, oftast med bitewingbilder. Detta görs normalt av allmäntandläkarna. Det har visats i flera studier att barn som har ektopisk eruption av överkäks-6:orna oftare får:
 

  • Retinerade överkäkshörntänder i ektopiskt läge
  • Agenesi av andra premolarer i underkäken
  • Agenesi av överkäkslateralerna
  • Tapptänder av överkäkslateralerna

Barn med ektopiskt erupterade överkäks-6:or kan alltså betraktas som riskbarn för att senare få retinerade överkäkshörntänder eller agenesier. 

BEHANDLING
 

I äldre litteratur kan man läsa att förstahandsalternativet är separering med mässingsligatur mellan första permanenta molarerna och andra primära molarerna. Om inte det lyckas, föreslås att man ska slipa distalt på de andra primära molarerna alternativt försöka distalisera dessa med lingualbåge med fjädrar eller plåt med skruv mot de permanenta molarerna.
Andra rekommendationer är att extrahera de primära molarerna och sätta in luckhållare, eller distaltippa de permanenta molarerna med extraoralt drag (EOD).

Det framgår inte i denna litteratur varför behandlingarna ska insättas. Troligen har man trott att risken för karies ocklusalt på de låsta molarerna är stor eller att resorptionerna på de primära molarerna ska komma att ge besvär i form av infektioner och värk.

Senare studier har visat att dessa primära molarer ytterst sällan ger upphov till besvär utan sitter kvar, som bra luckhållare, tills normal exfoliationstid och de andra premolarerna erupterar på sina normala platser (se Bild 2). Ingen karies ocklusalt på de ektopiskt erupterade första permanenta molarerna har funnits.
Det enda man således behöver göra är att instruera barnen att även borsta från sidan för att komma åt ocklusalytan på dessa permanenta molarer under tiden man väntar på att de primära molarerna exfolierar.

I enstaka fall kan dock besvär uppstå från de primära molarerna. I så fall får dessa extraheras och eventuellt luckhållare insättas om man bedömer att det tar lång tid innan andra premolarerna bryter fram. I så fall är det lämpligt med en lokal apparatur, som inte påverkar käkarnas normala växt (se Bild 3).


 

276_1_(1).jpg

Bild 1, Ektopisk eruption av överkäkens första
permanenta molarer.
-Till vänster, irreversibel typ med förlust av andra primära molaren.
-Till höger, reversibel typ där permanenta molaren frigjort sig ur den atypiska resorptionen. 

276_2_(1).jpg

Bild 2a, Ektopisk eruption av 16.
9 år och 4 månader: fortfarande låst


 

276_3_(1).jpg

Bild 2b, Ektopisk eruption av 16.
11 år och 2 månader: 16 har frigjort sig men omfattande resorption distalt på andra primära molaren. Denna sitter kvar som luckhållare till normal exfoliationstid.


 

276_4_(1).jpg

Bild 2c, Ektopisk eruption av 16.
Andra premolaren har erupterat normalt.


 

276_5_(1).jpg

Bild 3, Lokal luckhållare efter att andra primära molaren extraherats. 

Referenser


Baccetti T. Tooth anomalies associated with failure of eruption of first and second permanent molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000;118:608-610.

Binner Becktor K, Steiniche K, Kjær I. Association between ectopic eruption of maxillary canines and first molars. Eur J Orthod 2005;27:186-189.

Bjerklin K, Kurol J. Prevalence of ectopic eruption of the maxillary first permanent molar. Swed Dent J 1981;5:29-34.

Bjerklin K, Kurol J. Ectopic eruption of the maxillary first permanent molar: Etiologic factors. Am J Orthod 1983;84:147-155.

Bjerklin K, Kurol J, Valentin J. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars and association with other tooth and developmental disturbances. Eur J Orthod 1992;14:369-375.

Harrison LM, Michal BC. Treatment of ectopically erupting permanent molars. Dent Clin North Am 1984;28:57-67.

Hirayama K, Chow MH. Correcting ectopic first permanent molars with metal or elastic separators. Pediat Dent 1992;14:342-344.

Humphrey WP. A simple technique for correcting an ectopically erupting first permanent molar. J Dent Child 1962;29:176-178.

Kurol J, Bjerklin K. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars: familial tendencies. J Dent Child 1982;49:35-38.

Kurol J, Bjerklin K. Resorption of maxillary second primary molars caused by ectopic eruption of the maxillary first permanent molar: A longitudinal and histological study. J Dent Child 1982;4:273-279.

Pulver F. The etiology and prevalence of ectopic eruption of the maxillary first permanent molar. J Dent Child 1968;35:138-146.

Roberts MR. Treatment of ectopically erupting maxillary permanent first molars with a distal extended stainless steel crown. J Dent Child 1986;54:430-432.

Salbach A, Schremmer B, Grabowski R, Stahl de Castrillon F. Correlation
between the frequency of eruption disorders for first permanent molars and the
occurrence of malocclusions in early mixed dentition. J Orofac Orthop. 2012
Aug;73(4):298-306. doi: 10.1007/s00056-012-0083-2. Epub 2012 Jul 11. English,
German. PubMed PMID: 22777164.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:276