Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Infraocklusion av primära molarer

Uppdaterad: 2017-03-06
Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping

Granskad av: Lektor Mikael Sonesson, Odontologiska fakulteten Tandvårdshögskola /Malmö Högskola

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND

Infraocklusion av tänder innebär att tänderna befinner sig under ocklusalplanet hos angränsande tänder. Avståndet kan variera från någon millimeter till att ocklusalytan är under gingivakanten eller inte ens syns i munnen.
I de flesta fall erupterar alla primära molarer upp till ocklusal kontakt med motstående tänder. Senare börjar en del hamna i infraocklusion och ibland blir de även ankylotiska.

 

298_22222.jpg

Bild 1. 75 i infraocklusion, klinisk bild.

 

298_1111.jpg

Bild 2. 75 i infraocklusion, OPG.

 

298_11111.jpg

Bild 3. Flicka 9 år. 75 och 85 i ocklusion.

 

298_2222222.jpg

Bild 4. Samma flicka. Vid 12 års ålder är 75 och 85 i infraocklusion.

 

298_3333333.jpg

Bild 5. 3 år senare har infraocklusionen progredierat betydligt.


 

Prevalens
 

I sällsynta fall kan primära molarer ses i infraocklusion redan i 3-4 årsåldern, men mest frekvent är infraocklusion i 9-10 års ålder. Omkring 14 % av barnen i dessa åldrar har en eller flera primära molarer i infraocklusion.
Det förekommer dubbelt så ofta i underkäken som i överkäken.
Infraocklusion av primära molarer förekommer ofta hos barn som även har andra tand- eller eruptionsavvikelser så som agenesi av premolarer, små eller tappformade överkäkslateraler, ektopisk eruption av överkäkens första permanenta molarer och retinerade överkäkshörntäder.

 

Orsaker
 

Tänder och tanderuption är viktiga för utvecklingen av alveolarutskotten. Infraocklusion är ett
resultat av en störning i alveolarutskottens utveckling. De infraockluderade tänderna kvarstår i en fix position, medan benet och tänderna omkring fortsätter att växa och eruptera.
Ankylos innebär en sammanvuxen enhet av tand och omgivande ben. Den exakta mekanismen för infraocklusion och ankylos är inte känd.

 

Diagnostik
 

De tänder som blir ankylotiska diagnostiseras bäst med perkussion. Perkussionsljudet har ett mer fast/hårt ljud.


 

BEHANDLING
 

Beroende på graden av infraocklusion, föreligger risk att angränsande tänder tippar in över de infraockluderade tänderna och att det på så vis uppstår platsbrist för de efterföljande premolarerna. Det är dock mycket svårt eller oftast omöjligt att med ortodontibehandling få infraockluderade primära molarer i ocklusion igen. Uppstår platsbrist får detta åtgärdas senare.
Där det finns efterföljande premolarer är normalt exfoliationen av de primära molarerna försenade 1-2 år jämfört med andra sidan om inte infraocklusion förekommer även där. Det är dock ytterst ovanligt att de primära molarerna inte exfolierar. Det är med andra ord nästan aldrig nödvändigt att sätta in någon behandling t ex i form av extraktion av de infraockluderade primära molarerna, eller luckhållare.

När det saknas efterföljande premolarer, vilket oftast diagnostiseras vid 9 års ålder, finns det både studier som visar ökad frekvens av infraocklusion av de primära molarerna och studier som inte visar på någon sådan ökad förekomst.

Hos barn där agenesi av andra premolarer i underkäken förekommer, finns flera olika behandlingsalternativ att ta ställning till. Se separat Faktablad om detta.


 

Referenser

Koch G, Kreiborg S, Andreasen J O. Eruption and shedding of teeth.Chapter 15. In: Koch G, Paulsen S, eds. Pediatric Dentistry 2nd ed United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2009:197-198.

Kurol J. Infraocclusion of primary molars: an epidemiologic and familial study. Community Dent Oral Epidemiol. 1981;9:94-102.

Bjerklin K , Kurol J, Valentine J. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars and association with other tooth and developmental disturbances. Eur J Orthod 1992;14:369-375.

Leifert S, Jonas I E. Dental anomalies as a microsymptom of palatal canine displacement. J Orofac Orthop 2003;64:108-120.

Baccetti T. A controlled study of associated dental anomalies. Angle Orthod 1998;68:267-274.

Baccetti T. Tooth anomalies associated with failure of eruption of first and second permanent molars. Am J Orthod Dentofac Orthop 2000;118:608-610.

Shalish M, Peck S, Wasserstein A, Peck L. Increased occurrence of dental anomalies associated with infraocclusion of deciduous molars. Angle Orthod 2010:80;440-445.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:298