Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

White Spot Lesions efter fast tandställning

Uppdaterad: 2017-10-23
Lektor Mikael Sonesson, Odontologiska fakulteten Tandvårdshögskola /Malmö Högskola

Granskad av: Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Cirka vart fjärde barn i Sverige behandlas med fast tandställning och upp till 50 % av dessa barn utvecklar så kallade ”White Spot Lesions” (WSL). Skadorna benämns WSL på grund av sitt oftast vitaktiga utseende, orsakat av ”urkalkning” av emaljen, och kan variera vad gäller antal drabbade ytor och utbredning på tanden (bild 1-3).
Skadorna uppstår främst runt tandställningens fästen och upplevs ofta som missprydande i och med att de ofta återfinns på framtänderna.
Skadorna, som har en begränsad förmåga att spontant läka ut, kan liknas vid ett ärr som försämrar det slutgiltiga behandlingsresultatet.

 

111.jpg

Bild 1. Tunnare band av WSL

 

222.jpg

Bild 2. Omfattande WSL

 

333.jpg

Bild 3. Breda band av WSL

 

Orsak
 

Under behandling med fastsittande tandställning ökar den temporära kariesrisken. Skiftningar i lokala förhållanden i munhålan leder bland annat till att pH sjunker. Är dessutom omgivningen runt tanden undermättad på mineral löses kalcium och fosfat ut vilket ökar risken för synlig demineralisering av emaljytan.


 

BEHANDLING
 

Det vore önskvärt att kunna behandla etablerade WSL på ett så vävnadsbesparande sätt som möjligt för att undvika omfattande och dyra behandlingar.

Olika typer av behandlingar har prövats, bland annat försegling med hjälp av fluor och kaseinlösningar, samt etsning och impregnering med resin. Tyvärr finns det inga tillförlitliga evidensbaserade metoder, enligt litteraturen. En del skador läker ut spontant, vilket försvårar urvalet av patienter som behöver behandlas.

 

Profylax

Tills vidare bör behandlande tandläkare arbeta profylaktiskt. Tillförsel av fluor i någon form är grundläggande för att förebygga karies.
Fluor påverkar de- och remineralisering av emaljen och kan även hämma orala bakteriers metabolism. I och med att tandregleringspatienter har förhöjd risk att drabbas av karies kan denna grupp behöva ytterligare fluor.

Tidigare undersökningar av fluor pekar på att det generellt finns ett dos-effekt förhållande vad det gäller fluorkoncentration och kariesskydd. Ett sätt att öka fluortillförseln är att höja fluorkoncentrationen i tandkräm.
En randomiserad kontrollerad studie av ungdomar som behandlats med fast tandställning och som borstat med olika typer av fluortandkräm visade att gruppen som borstat med högfluortandkräm (5000 ppm) hade statistiskt signifikant lägre förekomst av WSL, jämfört med ungdomarna i gruppen som borstat med normalfluortandkräm (1450 ppm). Riskreduktionen uppgick till drygt 30 %. Även svårighetsgraden av WSL var mindre hos gruppen som borstat med högfluortandkräm.

Tandkräm som innehåller 5000 ppm innefattas dock inte av högkostnadsskyddet för läkemedel vilket leder till att denna tandkräm är relativt dyr. Borstning med tandkräm kräver även kooperation vilket gör att andra metoder för att öka fluorkoncentrationen ibland kan vara aktuella, som exempelvis professionell tillförsel av fluorvarnish.

Professionellt applicerad fluorvarnish har visats ha en reducerande effekt på utvecklandet av WSL.
I en randomiserad kontrollerad studie av patienter med fast tandställning fick 7 % av patienterna som behandlats med fluorvarnish (testgruppen) WSL. I patientgruppen som behandlats med varnish utan fluor (placebogruppen) hade runt 25 % utvecklat WSL. Flera studier pekar på liknande effekter vid användandet av fluorvarnish.

Enligt senare Cochrane-uppdatering är det vetenskapliga underlaget måttligt för att professionell fluortillförsel av fluorvarnish minskar risken för WSL. För att stärka det vetenskapliga underlaget, som ska ligga till grund för det kliniska beslutsfattandet om vilken behandling som ska väljas, behövs i dagsläget ytterligare prospektiva randomiserade kontrollerade kliniska studier.


 

Referenser
 

Azarpazhooh A, Main PA. Fluoride varnish in the prevention of dental caries in children and adolescents: a systematic review. Tex Dent J 2008;125:318-37.

Bergstrand F, Twetman S. A review on prevention and treatment of post-orthodontic white spot lesions - evidence-based methods and emerging technologies. Open Dent J 2011;5:158-62.

Benson PE1, Parkin N, Dyer F, Millett DT, Furness S, Germain P. Fluorides for the prevention of early tooth decay (demineralised white lesions) during fixed brace treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 12;12:CD003809. doi: 10.1002/14651858.CD003809.pub3.

Buzalaf MA, Pessan JP, Honório HM, ten Cate JM. Mechanisms of action of fluoride for caries control. Monogr Oral Sci. 2011;22:97-114.

Chen H, Liu X, Dai J, Jiang Z, Guo T, Ding Y. Effect of remineralizing agents on white spot lesions after orthodontic treatment: a systematic review. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013;143:376-82.

Marinho VC. Cochrane reviews of randomized trials of fluoride therapies for preventing dental caries. Eur Arch Paediatr Dent. 2009;10:183-91.

Richter AE, Arruda AO, Peters MC, Sohn W. Incidence of caries lesions among patients treated with comprehensive orthodontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139:657-64.

Sonesson M, Twetman S, Bondemark L. Effectiveness of high-fluoride toothpaste on enamel demineralization during orthodontic treatment - a multicenter randomized controlled trial. Eur J Orthod. 2014;36:678-82

Sonesson M, Bergstrand F, Gizani S, Twetman S. Management of post-orthodontic white spot lesions: an updated systematic review. Eur J Orthod. 2016 Mar 30. pii: cjw023. [Epub ahead of print] Review.

Stecksén-Blicks C, Renfors G, Oscarson ND, Bergstrand F, Twetman S. Caries-preventive effectiveness of a fluoride varnish: a randomized controlled trial in adolescents with fixed orthodontic appliances. Caries Res. 2007;41:455-9.

Wong MC1, Clarkson J, Glenny AM, Lo EC, Marinho VC, Tsang BW, Walsh T, Worthington HV. Cochrane reviews on the benefits/risks of fluoride toothpastes. J Dent Res. 2011;90:573-9.

Yetkiner E, Wegehaupt F, Wiegand A, Attin R, Attin T. Colour improvement and stability of white spot lesions following infiltration, micro-abrasion, or fluoride treatments in vitro. Eur J Orthod. 2014;36:595-602.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:314