Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Eltandborste - Manuell tandborste

Uppdaterad: 2017-02-11
Leg tandhygienist docent Annica Almståhl, Avd för oral mikrobiologi och immunologi/Inst för odontologi

Granskad av: Universitetslektor Charlotte Simark Mattsson,  /Sahlgrenska Akademin

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Tandborstning morgon och kväll med fluortandkräm och under minst två minuter anses vara av stor vikt för att upprätthålla en god munhälsa. Mer information om varför det är viktigt att borsta tänderna, vad man kan använda för hjälpmedel för rengöring mellan tänderna och Nationella riktlinjers rekommendationer avseende tandborstning vid olika orala sjukdomstillstånd finns i faktabladet ”Munhygien och egenvård”.

 

Tandborstning med manuell tandborste eller elektrisk tandborste
 

Detta faktablad fokuserar på jämförelse i effektivitet avseende plackborttagning och minskning av gingivit mellan manuell och elektrisk tandborste med olika system för rengöring samt jämförelse mellan elektriska tandborstar med olika arbetssätt. Det finns ett stort antal manuella tandborstar liksom även elektriska tandborstar på den svenska marknaden. Priset för en manuell tandborste är ca 20-30 kronor medan en uppladdningsbar elektrisk tandborste kostar från ca 150 kr-2500 kr. Därtill tillkommer för eltandborsten en kostnad för nya borsthuvuden på mellan ca 30-75 kr beroende på antal borstar i förpackningen och borstmodell. En tandborste/borsthuvud bör bytas minst var tredje månad. Det som skiljer tandborstning med eltandborste från borstning med manuell borste är att man vid användning av eltandborsteinte rör borsten fram och tillbaka längs tandraden utan håller den stilla några sekunder på varje tand. Oral B, Philips och Colgate är de vanligaste eltandborstmärkena i Sverige.
 

Det finns flera olika sätt som eltandborstar arbetar på varav de vanligast är: roterande och oscillerande (modeller från Oral B, Philips, Colgate Actibrush) och sida till sida (Philips). Andra arbetssätt att borsten snurrar runt åt samma håll hela tiden; Rowenta Dentiphant, Rowenta, Plaque Dentacontrol Plus, Epident), ultrasoniskt (borststråna vibrerar på frekvenser > 20 kHz) (Ultrasonex brush, Ultra Sonex Ultima, Ultreo, Oral B Pulsonic) (Yaacob et al 2014).
 

I en översiktsartikel av Yaacob et al (2014) analyserades randomiserade kliniska studier(majoriteten inkluderande personer ≥ 18 år) som jämfört plackborttagningsförmåga, gingivitreduktion och biverkningar (skador på hård- eller mjukvävnader) vid tandborstning med elektriska tandborstar respektive manuella tandborstar. Resultatet visade att roterande och oscillerande eltandborstar reducerade mer plack och gingivit än en manuell tandborste både på kort sikt (1-3 mån) och längre sikt (> 3 mån) (baserat på 20 studier). Ultrasoniska eltandborstar gav en minskning av plack och gingivit på kort sikt men inte på längre sikt. För borstsätten sida till sida respektive cirkulärt kunde inga signifikanta skillnader avseende plackborttagning eller gingivitreduktion mellan eltandborste och manuell tandborste upptäckas. Sammantaget reducerades plackmängden på kort sikt med 11% och på längre sikt med 21%. Motsvarande siffror för gingivit var 6% och 11% (Yaacob et al 2014). Antalet rapporterade fall av skador på mjukvävnader eller hårdvävnader var få och skadorna små och övergående.
 

Deacon et al (2011) har skrivit en översiktsartikel där elektriska tandborstar med olika arbetssätt jämförs. För många av arbetssätten har endast någon eller några studier genomförts. Det finns visst stöd för att roterande/oscillerande borstar tar bort mer plack och reducerar mer gingivit än sida till sida borstar. Skillnaden är dock liten och den kliniska betydelsen är oklar skriver författarna.

 

Elektriska tandborstar versus manuella för barn
 

Två olika elektriska tandborstar (Oralgiene time machine toothbrush; rengör sex tandytor åt gången och Oral B Mickey Mouse) och en manuell tandborste har jämförts avseende plackborttagningsförmåga och gingivitreduktion bland barn 4-5 år (Silverman et al 2004). Oralgiene Oral B Mickey Mouse tog bort mer plack och reducerade mer gingivit än de andra tandborstarna under de sex veckor studien pågick. Författarna hävdar dock att denna skillnad inte är kliniskt meningsfull. Effekten av en elektrisk tandborste (Spinbrush GLOBRUSH med mikropulserande strån) och en manuell tandborste avseende plackborttagningsförmåga bland barn 8-12 år och 13-17 år har också undersökts (Ghassemi et al 2013). Den elektriska borsten tog bort 12.8% mer plack än den manuella. Den största skillnaden avseende plackborttagning sågs lingualt på molarerna där den elektriska tandborsten tog bort 74.9% mer plack.

Effekten av olika tandborstar avseende plackborttagning har även undersökts bland barn med mild mental funktionsnedsättning (Cem Dogan et al 2004). De tandborstar som testades var Cross-Action (Oral B, manuell tandborste), Superbrush (borstar tre sidor på tänderna åt gången) samt Oral B 3D (elektrisk tandborste med oscillerande/roterande borsthuvud). Den elektriska tandborsten reducerade signifikant mer plack än de andra tandborstarna.

 

Elektriska tandborstar versus manuella för ortodontipatienter
 

Studier där elektriska tandborstar jämförts med manuella tandborstar avseende reduktion av plack och gingivit för patienter med fast tandställning visar varierande resultat. Vid jämförelse mellan Oral-B Plaque Remover 3D med ortodonti-borsthuvud och en manuell tandborste fann man inga signifikanta skillnader avseende plack eller gingivit reduktion (Hickman et al 2002). I en studie publicerad 2013 fann man att Oral B:s eltandborste (Oral-B Triumph, OD17) både med ortodonti-borsthuvud ochmed vanligt borsthuvud tog bort mer plack än en vanlig tandborste. Bäst avseende plackborsttaningsförmåga var ortodonti-borsthuvudet (Erbe et al 2013). I en annan studie där tre olika tandborstar framtagna för ortodontipatienter testades; Colgate Ortho (manuell tandborste), Colgate 360° whole mouth clean (oscillerande elektrisk tandborste) samt Colgate 360° sonic power (vibrerande elektrisk tandborste) fann man signifikant minskning av plack både med den manuella och de elektriska tandborstarna (Sharma et al 2015). För patienter som använde den vibrerande tandborsten sågs även en minskning av tandköttsinflammation. Författarna skriver dock i sin slutsats att alla tre tandborstarna som testades var lika effektiva för att ta bort plack och minska gingivit.

 

Elektriska tandborstar versus manuella för patienter med parodontit
 

För patienter som fick stödbehandling för parodontal sjukdom gav tandborstning med elektrisk tandborste (Oral B 3D Plaque Remover) en minskning av plack hos fler patienter jämfört med vid borstning med manuell tandborste efter sex månader (Haffajee et al 2001). Avseende gingivit sågs en signifikant större reduktion av gingivit vid användning av eltandborsten. Resultatet visade också att den elektriska tandborsten förbättrade det kliniska tillståndet även för djupa tandköttsfickor, vilket inte sågs vid användning av den manuella tandborsten (Haffajee et al 2001).

 

Elektriska tandborstar versus manuella för patienter med kognitiv funktionsnedsättning
 

En vibrerande elektrisk tandborste (Sonicare EasyClean, Philips) jämfördes med en manuell tandborste avseende reduktion av plack och gingivit för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (Garcia-Carrillo et al 2016). Både plackmängd och gingivit minskade över tid med båda tandborstarna.

 

Senaste modellen av elektrisk tandborste
 

Oral B:s genius serie har de mest avancerade elektriska tandborstarna. Till dessa borstar finns en app som kan laddas ner till en smartphone. En hållare till badrumsspegeln ingår där man kan sätta sin smartphone under tandborstningen. Tandborsten kansynkroniseras med telefonen och man kan få guidning vid borstningen så att man borstar tillräckligt många sekunder i varje område i munnen. Det går också att ställa in påminnelser för borstning, mellanrumsrengöring, fluorsköljning mm. Det är även möjligt för tandvårdspersonal att hjälpa patienten att förbättra sin munhygien genom att mer tid kan läggas till i specifika områden i munnen via appen så att patienten borstar längre i dessa områden.

 

SAMMANFATTNING
 

Det finns vetenskapligt stöd för att elektriska tandborstar, framför allt roterande och oscillerande, tar bort mer plack och reducerar gingivit mer effektivt än manuell tandborste. Rekommendationen är att man ska borsta tänderna under två minuter och i de flesta av studierna inkluderade i artikeln av Yaacob et al (2014) har personerna som deltagit instruerats att borsta under två minuter med respektive testtandborste. De är dock vanligt att man borstar tänderna under kortare tid än, mellan 56-66% av personer 15-80 år uppgav att de borstade kortare tid än två minuter (Jensen et al 2012). Eftersom många eltandborstar har inbyggd timer kan detta göra att man borstar tänderna under längre tid än med manuell tandborste, vilket leder till lägre plackmängd. Det är oklart om den ytterligare reduktion av plack och gingivit som erhålls med eltandborste har någon klinisk betydelse. För patienter med parodontit där munhygienen är mycket viktig för att stoppa sjukdomsprogressionen kan minskningen vara betydelsefull. Tandborstning med eltandborste kan vara lämplig för patienter med motoriska svårigheter, för personer som ska hjälpa andra med munvård (ex barn, personer med funktionsnedsättningar) eftersom det inte är lika teknikkänsligt att borsta någon annans tänder medelektrisk tandborste än med manuell tandborste.

 

Referenser
 

Cem Dogan M, Alacam A, Asici N, Odabas M, Seydaoglu G. Clinical evaluation of the plaque-removing ability of three different toothbrushes in a mentally disabled group. Acta Odontol 2004; 62: 350-354

Deacon SA, Glenny AM, Deery C, Robinson PG, Heanue M, Walmsley AD, Shaw WC. Different powered toothbrushes for plaque control and gingival health. Cochrane Database Syst Rev 2010; 12; doi 10.1002/14651858.CD004971.pub2.

Erbe C, Klukowska M, Tsaknaki I, Timm H, Grender J, Wehrbein H. Efficacy of 3 toothbrush treatments on plaque removal in orthodontic patients assessed with digital plaque imaging: a randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013; 143: 760-766

Garcia-Carrillo A, Jover A, Pla R, Martorell A, Sota C, Gomez-Moreno G, Figuero E, Sanz M, Herrera D. Manual versus sonic powered toothbrushing in patients with intellectual disability: a cluster-randomized clinical trial. J Clin Periodontol 2016; 43: 684–693

Ghassemi A, Vorverk L, Hooper W, Patel V, Sharma N, Qaqish J. Comparative plaque removal efficacy of a new children's powered toothbrush and a manual toothbrush. J Clin Dent 2013; 24: 1-4

Haffajee AD, Thompson M, Torresyap G, Guerrero D, Socransky SS. Efficacy of manual and powered toothbrushes (I). Effect of clinical parameters. J Clin Periodontol 2001; 28: 937-946

Hickman J, Millett DT, Sander L, Brown E, Love J. Powered vs manual tooth brushing in fixed appliance patients: A short term randomized clinical trial. Angle Orthodont 2002; 72: 135-140

Jensen O, Gabre Pi, Sköld UM, Birkhed D. Is use of fluoride toothpaste optima? Knowledge, attitudes and behaviour concerning fluoride toothpaste and toothbrushing in different age groups in Sweden. Commun Dent Oral Epidemiol2012; 40: 175-184

Sharma R, Trehan M, Sharma S, Jharwal V, Rathore N. Comparison of effectiveness of manual orthodontic powered and sonic toothbrushes on oral hygiene of fixed orthodontic patients. Int J Clin Ped Dent 2015; 8: 181-189

Silverman J, Rosivack RG, Matheson PB, Houpt MI. Comparison of powered and manual toothbrushes for plaque removal by 4- to 5-year-old children. Ped Dent 2004; 26: 225-230

Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, Walmsey AD, Robinson PG, Glenny AM. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev 2014; 6; doi 10.1002/14651858.CD002281.pub3
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:357