Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Behandling av karies i det primära bettet

Uppdaterad: 2017-09-12
Övertandläkare, Odont. dr Margaret  Grindefjord,  / Eastmaninstitutet Folktandvården Stockholm

Granskad av: Professor Christina Stecksén-Blicks, Pedodonti/Institutionen för odontologi

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
BAKGRUND
 

Karies i det primära bettet kan förekomma hos barn från det att första tanden erupterar vid ca 8 mån ålder tills den sista primära tanden exfolierar vid ca 11 års ålder. Karies orsakas av överväxt av acidura bakterier som utsätts för sockerstress vilket påverkar biofilmens syraproduktion och orsakar pH sänkning i saliven vilket kan leda till upplösning av emaljen.
Obehandlad karies kan leda till pulpanekros, infektion och i värsta fall sepsis. Obehandlad karies påverkar livskvaliteten hos barn eftersom den orsakar smärta och kan leda till allmänpåverkat hälsotillstånd:
 

 • Obalans i biofilmen med övervikt av acidura bakterier
 • Påverkas av yttre miljöfaktorer, sockerintag och munhygien
 • PH sänkning i saliven orsakar upplösning av emaljen


Karies delas vanligtvis upp i två stadier beroende på omfattning:
 

 • Emaljkaries/initial karies
 • Dentinkaries/manifest karies

Early childhood caries (ECC) definieras som första tecknet på en kariesskada hos barn upp till 6 års ålder, Severe early childhood (s-ECC) definieras som varje tecken på karies hos barn upp till 3 års ålder.

 

Epidemiologi
 

Karies är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn och förekommer i alla länder men är ojämnt fördelad i populationen.

Sjukdomen har en tydlig socioekonomisk gradient där barn som lever under socialt sämre levnadsvillkor har oftare och svårare karies.
Globalt finns rapporterat att 19-98 procent av förskolebarn uppvisar karies.
I Sverige rapporteras att i genomsnitt ca 3 procent av 3-åringar har dentinkaries. Vid 6 års ålder är andelen 25 procent vilket visar en stor kariesökning i förskoleåldern.

I områden med lägre socioekonomiskt status är andelen barn med karies betydligt högre.

 

Följande faktorer, särskilt i kombination anses ha betydelse för kariesutveckling i primära bettet:

 

 • Tidigare karies
 • Frekvent intag av söta drycker
 • Frekvent intag av godis
 • Dålig munhygien
 • Utländsk bakgrund
 • Låg utbildning hos modern
 • Bor i lågstatusområde
SYMPTOM
 

 • Ilningar
 • Tandvärk
KLINISKA FYND
 

 • Opak, matt emalj på glattytor
 • Ljusbrun missfärgning på glattytor och/eller i fissurer
 • Kavitetsbildning
MÅLSÄTTNING MED BEHANDLING
 

 • Undvika smärta och infektioner
 • Ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat
 • Möjliggöra god munhygien
 • Upprätthålla normal tuggfunktion
 • Undvika tidiga extraktioner som leder till ökad risk för trångställning
BEHANDLINGSSTRATEGI
 

 • Primär prevention – Förhindra att nya kariesskador uppstår
 • Sekundär prevention - Minska risken för progression av kariesskador
 • Tertiär prevention– Minska omfattningen och konsekvensen av kariesskador


Behandling

 

 • Orsaksutredning – vid varje ny kariesskada – anamnes- kostdagbok- säkerställ regelbunden och god tandborstvana med fluortandkräm, 2 ggr/dag
 • Aktiva kariesläsioner utan kavitetsbildning behandlas individuellt med extra fluortillförsel, fluorlackning 2-4 ggr/år alt fluorsköljning. Behandling av fissurer kan också göras med tunnflytande glasjonomercement (GIC)
 • Aktiva kariesläsioner med kavitetsbildning behandlas med fyllningsterapi (glasjonomercement alt compomer (RMGIC)
 • Djupa pulpanära kariesläsioner i vitala tänder behandlas med stegvis exkavering. Beroende på tandens vikt och funktionstid där 05:or och 03:or prioriteras kan partiell kariesexkavering övervägas. Metoden är dock ännu inte tillräckligt utvärderad för att rekommenderas generellt. En tät fyllning är avgörande för behandlingsresultatet vid både stegvis och partiell kariesexkavering
 • Non-vitala tänder, tänder med en historia av spontan smärta, röntgenologiska tecken på periradikulär påverkan eller andra tecken som tyder på irreversibel inflammation bör inte behandlas med stegvis exkavering utan extraheras.


Särskilda hänsynstagande
 

 • Små och/eller svårbehandlade barn
 • Akuta tillstånd
 • Tänder med pulpanära läsioner
 • Tänder med kort funktionstid
  - Ofullständig eller stegvis exkavering,
  - långtidsprovisorium med GPA (ART)
  - Uppföljning och profylax
  - Extraktion vid pulpaläsion och/eller symptom
 • Bevaka eruption av sex-årsmolaren och fissurförsegla alternativt behandling av tanden med fluorlack
 • All behandling ska föregås av inskolning enligt ”Tell show do” modellen
 • All invasiv behandling görs med stöd av lokalanestesi
 • Där postoperativ smärta förväntas efter extraktion bör paracetamol ges före eller direkt efter behandlingen.
 • Överväg premedicinering med midazolam vid behandling av små och/eller behandlingsomogna/rädda barn
 • Överväg remiss till pedodontist vid omfattande grav karies i kombination med behandlingsomognad/rädsla


Behandlingsprinciper vid olika åldrar

 

0-3 år
 

 • Puts för att avlägsna plack, fluorlackning om möjligt kan kaviteter täckas med tunt lager av glasjonomer
 • Upprepa behandlingen varannan till var tredje månad till dess att kariesaktiviteten är avstannad och egenvården (tandborstning och begränsning av sockerintag) fungerar

3-6 år
 

 • Avstannad karies (svart, hård yta) lämnas utan åtgärd
 • Karies i primära incisiver - puts och fluorlackning
 • Aktiva kariesläsioner med kavitetsbildning – fyllningsterapi GPA/Compomer
 • Djupa dentinkaries läsioner – partiell kariesexkavering – temporär fyllning med IRM/GPA
 • Symptomatiska tänder med pulpaläsion och nekrotiska tänder extraheras

7-12 år
 

 • Avstannad karies lämnas utan åtgärd
 • Tänder med kort funktionstid kvar -temporära fyllningar alternativt extraktion för att underlätta munhygien och förebygga infektion i molarer, särskilt 04:or där extraktion ofta är att föredra
 • Aktiva kariesläsioner med kavitetsbildning – fyllningsterapi GPA/Compomer
 • Viktigt att använda approximalt skydd vid lagning av 05:or distalt för undvika borrskador på första molarens mesialyta


Referenser

 

Finucane D. Rationale for restoration of carious primary teeth: A review. Eur Arch Paediatr Dent 2012; 13:281-292

Franzon R, Gomes M, Pioni CM, Bergman CP, Araujo FB. Dentin rehardening after indirect pulp treatment in primary teeth. J Dent Child 2009;76:223-228.

Franzon R, Guimaraes LF, Magalhaes CE, Haas AN, Araujo FB. Outcomes of one-step incomplete and complete excavation in primary teeth: a 24-month randomized controlled trial. Caries Res 2014;48:376-383

Frencken JoE, Leal S. The correct use of the ART approach. J Appl Oral Sci 2010;18:1-4

Grindefjord M, Dahllöf G, Modéer T. Caries development in children from 2.5 to 3.5 years of age: a longitudinal study. Caries Res 1995;29:449-454

Pediatric Dentistry. A clinical approach. 3rd ed. Eds. Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D. Blackwell, Chichester, UK. 2017. Chapter 12 pp. 143-148

Leong P M, Gussy M G, Barrow S-Y L, De Silvia-Sanigoroski A, Waters E. A systematic review of risk factors during first year of life for early childhood caries. Int J Paediatr Dent 2013;23:235-250

Rickets D, Lamont T, Innes NPT, Kidd E, Clarkson JE. Operative caries management in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2013;3:CD003808

Schwendicke F, Dörfer CE, Paris S. Incomplete caries removal: a systematic review and meta-analysis. J Dent Res 2013;92:306-314

Schwendicke F, Paris S, Tu Yu-Kang. Effects of using different criteria for caries removal: A systematic review and network meta-analysis. J Dent 2015;43: 1-15

Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. Lancet 2007;6;369(9555):51-9.

Socialstyrelsen, 2017-02-20 Karies bland barn och ungdomar. Epidemiologiska uppgifter för 2015.

Definition of Early Childhood caries (ECC), American Academy of Pediatric Dentistry.

American Academy of Pediatric Dentistry

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:385