Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Artrocentes (renspolning av leden)

Uppdaterad: 2017-03-26
Professor övertandläkare  Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge

Granskad av:  Professor Gunnar E. Carlsson,  Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Uttrycket artrocentes betyder egentligen ledpunktion och begreppet används frekvent i den anglosaxiska litteraturen. Det som avses är en renspolning av leden.
 

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Indikationer
 

 • Diskdisplacering utan återgång (kronisk käkledslåsning)
 • Osteoartrit i käkleden
 • Kronisk polyartrit som drabbat käkleden

Vid dessa tillstånd uppvisar artrocentes jämförbara resultat med öppen käkledskirurgi (se diskektomi) men något sämre resultat jämfört med artroskopi. Artrocentes är en bra och billig metod som alltid kan utgöra förstahandsval om artroskopiutrustning och erfarenhet av artroskopi saknas.
 

Fördelar

 • Enkel metod som utförs i lokalbedövning.
 • Kan utföras utan dyr extrautrustning.
 • Ingen sjukskrivning behövs som regel.
 • Metoden har hög kostnadseffektivitet

Nackdelar

 • Begränsad effekt vid mer avancerade tillstånd med sammanväxningar i leden.


BEHANDLING
 

 • Lokalbedöva leden. Den subkutana vävnaden infiltreras med ca 2 ml xylokain-adrenalin, 1- eller 2%-ig lösning (Fig. 1A) och härefter när patienten gapar upp injiceras på djupet (ca 15 mm) och bakom ledhalsen ytterligare 2 ml för blockad av n. auriculotemporalis (Fig. 1B). Bedövningen ger som regel även en bedövningspåverkan på motoriken (n. facialis övre grenar). Denna är övergående inom 1-2 timmar. Patienten bör informeras om detta före ingreppet liksom att avlägsna eventuella linser.
Bild5.jpg

Fig. 1A

 

Bild7.jpg

Fig. 1B

 

 • Renspolning av leden. Använd två kanyler som placeras i ledens bakre och främre del (Fig. 2). Dessa kanyler bör ha en dimension av minst 0.5 mm och helst ska den ena (avflödeskanylen) ha den större dimensionen för att möjliggöra en spolning med så lite motstånd som möjligt. Med spruta som appliceras på den tunnare bakre kanylen spolas sedan under ett jämnt men lätt tryck varvid spolvätskan ses komma ut genom den främre kanylen. Den spolvätska som används är fysiologisk koksaltlösning. Vanligtvis spolar man med ca 100 ml då det i studier visats att en sådan mängd effektivt eliminerar de inflammationsprodukter som ansamlats i leden vid inflammation. Då en sådan mängd innebär att man spolar med 50 gånger ledens volym är det viktigt att operatören hela tiden kontrollerar att spolvätskan också kommer ut genom avflödeskanylen.

Bild8.jpg

Fig. 2

 

Komplikationer
 

Är mycket små och övergående. Lätt nedsatt känsel framför örat kan uppkomma i enstaka fall.
 


Referenser
 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning
Socialstyrelsen, Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Fridrich, KL, Wise, JM, Zeitler, DL. Prospective comparison of
arthroscopy and arthrocentesis for temporomandibular joint
disorders. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal
of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons;
1996. p. 816-20; discussion 21.

Goudot, P, Jaquinet, AR, Hugonnet, S, Haefliger, W, Richter, M.
Improvement of pain and function after arthroscopy and
arthrocentesis of the temporomandibular joint: a comparative study.
J Craniomaxillofac Surg. 2000; 28(1):39-43.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:48