Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Artroskopi (avlösning av sammanväxningar och renspolning)

Uppdaterad: 2017-03-26
Professor övertandläkare  Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge

Granskad av:  Professor Gunnar E. Carlsson,  Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Uttrycket artroskopi betyder ”se in i led” och som antyds används en optik för att inspektera leden visuellt. Samtidigt kan också behandling utföras. Vid artroskopi kan således diagnostik och kirurgisk behandling utföras samtidigt.

Käkledsartroskopi utförs med fördel i lokalbedövning. Lokalbedövningen kan med fördel kompletteras med sedering. Det är endast mycket ängsliga och rädda patienter som kan kräva narkos.

 

Historik
 

Metoden har utvecklats inom ortopedin på 60- och 70-talet då man fick tillgång till fiberljustekniken. Något senare utfördes den första artroskopin av käkled och under 80-talet utvärderades metoden för käkled i ett avhandlingsarbete i Sverige. Metoden används nu över hela världen och har blivit ett värdefullt redskap för behandling av våra vanligaste käkledssjukdomar.
 

Indikationer
 

 • Diskdisplacering utan återgång (kronisk käkledslåsning)
 • Osteoartrit i käkleden
 • Kronisk polyartrit som drabbat käkleden

Fördelar
 

 • Minimalinvasiv kirurgisk behandling med, i rätta händer, avsaknad av komplikationer och mycket goda behandlingsresultat.
 • Möjlighet att bryta upp sammanväxningar i leden och därmed få tillbaka glidfunktionen i leden vilket har avgörande betydelse för att smärtreduktion och förbättrad käkfunktion ska uppnås.
 • Har ett jämförbart gott behandlingsutfall vid jämförande studier mellan öppen käkledskirurgi och artroskopi och utgör därför förstahandsvalet vid behandling av de ovan nämnda käkledssjukdomarna.

Nackdelar
 

 • Kräver utrustning som är förhållandevis dyr, sker därför för närvarande på sjukhusbunden käkkirurgisk klinik


BEHANDLING
 

 • Käkleden palperas och punktionsstället bestäms och markeras.
 • Övre ledkammaren distenderas (spänns ut) med 2-3 ml fysiologisk koksaltlösning. Detta görs med en spruta/kanyl av dimensionen 0,5 mm. Ofta känns ett stopp när ledkammaren är helt utfylld.
 • Ett litet hudsnitt om ca 5 mm läggs och via snittet punkteras ledkammaren med en spetsig trokar innesluten i ett rör (artroskopihylsan). När kapseln punkterats byts den spetsiga trokaren mot en rundad så att man kan söka sig in i ledkammaren utan att skada ledbrosket.
 • En avflödeskanyl appliceras 5-10 mm anteriort om punktionsstället.
 • Avlägsna den rundade trokaren och applicera optiken i dess ställe.
 • Spolningen sker genom artroskopihylsan och spolvätskan kommer sedan ut genom avflödeskanylen.
 • Optiken kopplas till en liten digitalkamera som i sin tur är kopplad till en dator och bildskärm. Undersökningen kan även spelas in på hårddisk. Lämpliga avsnitt kan sedan överföras till journal och sparas.

Först utförs diagnostik av de intra-artikulära förhållandena. Graden av artrosförändringar, inflammation och fibrösa sammanväxningar (s k adherenser) kan då bedömas. Ibland kan speciella, med övrig metodik svårdiagnosticerade tillstånd, såsom multipla broskfragment (s k kondromatos) och mer uttalade inflammatoriska tillstånd såsom reumatisk sjukdom upptäckas. Den artroskopiska diagnostiken kan också ge vägledning för när kortisoninjektion är indicerad. Kortison bör injiceras endast om en tydlig inflammation föreligger och undvikas om det föreligger artros men ingen eller ringa inflammation.

Det går också utmärkt att ta en biopsi från käkleden med hjälp av en speciellt utformad biopsitång.

Efter att diagnostiken är klar utförs den artroskopisk behandlingen. Denna kan utföras under direkt visuell kontroll genom att avflödeskanylen ersätts med en arbetshylsa. Instrumenteringen sker genom denna hylsa. Vanligast är dock att behandlingen sker utan direkt visuell insyn, (s k semiblint förfarande). Det sker på så sätt att den rundade trocaren appliceras i hylsan och med svepande rörelser lossas sammanväxningar tills man kan se att gapförmågan och translationen ökar till normal nivå (Fig. A). Härefter spolas leden med 100 ml fysiologisk koksaltlösning (Fig. B).

Behandlingstiden är normalt ca 30 minuter för en led och 45 minuter för båda leder.


Bild9.jpg

Fig. A

 

Bild10.jpg

Fig. B

 

KOMPLIKATIONER
 

Enstaka allvariga komplikationer finns rapporterade i litteraturen såsom skada på mellanöra och ansiktsnerv. I dessa fall beror komplikationen på att operatören inte är förtrogen med anatomi i området och förlägger sin punktion för långt posteriort.

För den erfarne inom artroskopi är komplikationer mycket ovanliga och begränsar sig till lätt nedsatt känsel framför örat i enstaka fall.

 

Referenser
 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 - stöd för styrning och
ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Politi, M, Sembronio, S, Robiony, M, Costa, F, Toro, C, Undt, G.
High condylectomy and disc repositioning compared to arthroscopic
lysis, lavage, and capsular stretch for the treatment of chronic closed
lock of the temporomandibular joint. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 103(1):27-33.

Schiffman, EL, Look, JO, Hodges, JS, Swift, JQ, Decker, KL,
Hathaway, KM, et al. Randomized effectiveness study of four
therapeutic strategies for TMJ closed lock. Journal of dental
research; 2007. p. 58-63.

Holmlund, AB, Axelsson, S, Gynther, GW. A comparison of
discectomy and arthroscopic lysis and lavage for the treatment of
chronic closed lock of the temporomandibular joint: a randomized
outcome study. Journal of oral and maxillofacial surgery : official
journal of the American Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons; 2001. p. 972-7; discussion 7-8.

Gynther, GW, Holmlund, AB. Efficacy of arthroscopic lysis and
lavage in patients with temporomandibular joint symptoms
associated with generalized osteoarthritis or rheumatoid arthritis. J
Oral Maxillofac Surg. 1998; 56(2):147-51; discussion 52

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:50