Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Eminektomi (kirurgisk reduktion av tuberculum artikulare)

Uppdaterad: 2017-03-26
Professor övertandläkare  Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge

Granskad av:  Professor Gunnar E. Carlsson,  Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Vid underkäksluxation glider ledhuvud och disk för långt anteriort och fastnar framför tuberculum artikulare. Flera kirurgiska metoder har försökts för att söka förhindra denna överrörlighet genom att applicera ett stopp framför tuberkeln men behandlingsresultaten har varit mindre goda.

Tanken bakom eminektomi formulerades av Myrhaug i början på 50-talet. Myrhaugs tanke var att istället underlätta spontanreposition genom att slipa ner tuberculum artikulare (Fig. A). Metoden har även utförts artroskopiskt.

 

Bild22.jpg

Fig. A - Reduktion av tuberculum artikulare

Indikationer
 

  • Framför allt patienter med återkommande käkluxationer som kräver manuell reposition på sjukhus.
  • Patienterna har ofta en neurologisk sjukdom såsom stroke, demens, Mb Parkinson, m.fl.

Utvärdering av kirurgiska behandlingsstudier för detta tillstånd har bedömt att eminektomi är den metod som har bäst resultat och är mest kostnadseffektiv.
 


Fördelar
 

  • Enkelt att utföra
  • Disken lämnas orörd


Nackdelar
 

Recidivrisk ca 25%

 

BEHANDLING
 

Operationen sker i narkos och tar ca 60 minuter för en led och 2 timmar för båda leder.

Vårdtiden är ett dygn på sjukhus med en sjukskrivning om ca två veckor.

 

KOMPLIKATIONER
 

Komplikationerna är få och omfattar framför allt nervpåverkan.

En temporär pares i pannmuskulatur kan uppkomma i 8% av fallen på grund av drag i n. facialis temporala gren i samband med operation. Denna pares är övergående inom 3 månader.

En känselnedsättning framför örat och en bit upp i tinningen är vanlig efter operation. Även denna reduceras med tiden och brukar vid kontroll efter ett år vara borta eller så lindrig att det inte bekommer patienten.

 

REFERENSER
 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Holmlund, AB, Gynther, GW, Kardel, R, Axelsson, SE. Surgical
treatment of temporomandibular joint luxation. Swed Dent J. 1999;
23(4):127-32.

Sato, J, Segami, N, Nishimura, M, Suzuki, T, Kaneyama, K,
Fujimura, K. Clinical evaluation of arthroscopic eminoplasty for
habitual dislocation of the temporomandibular joint: comparative
study with conventional open eminectomy. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod. 2003; 95(4):390-5.

Undt, G, Kermer, C, Rasse, M. Treatment of recurrent mandibular
dislocation, Part II: Eminectomy. Int J Oral Maxillofac Surg. 1997;
26(2):98-102.

Eminektomi (kirurgisk reduktion av tuberculum artikulare)

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:61