Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Resektion av ledhuvudet (ankylosoperation) med allogen rekonstruktion (ledprotes)

Uppdaterad: 2017-03-26
Professor övertandläkare  Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge

Granskad av:  Professor Gunnar E. Carlsson,  Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Inom ortopedin används ledproteser (en kombination av titan och plastmaterial eller keramer) för kirurgisk behandling av grav osteoartrit i framför allt höft och knä. Detta koncept har även prövats för käkleden. Metoden har även använts vid rekonstruktion efter canceroperation av underkäken.
 

De få behandlingsstudier som föreligger är som regel bristfälliga med stora bortfall av patienter och bristfällig design. Behandlingseffekten har bedömts vara låg till måttlig.
Nordiska jämförande studier med autogen rekostruktion saknas ännu.
 

Fördelar
 

 • Inga fördelar jämfört med autogen rekonstruktion vid behandling av tillståndet käkledsankylos.
 • Metoden kan dock ha ett användningsområde vid canceroperation i underkäken där omfattande benresektion involverande ledhuvudet utförts.


Nackdelar
 

 • Hög komplikationsrisk
 • Låg kostnadseffektivitet


BEHANDLING
 

 • Behandlingen syftar till att avlägsna det destruerade ledhuvudet och skapa ett nytt ledrum.
 • En ny ledfossa appliceras i detta ledrum. Ledfossan är i titan/plast och en ny kondyl i titan på liknade vis som vid en höftplastik (Fig. A).
 • Ledprotesen är oftast individuellt framställd vilket kräver avancerad röntgenmetodik. Kostnaden för en protes är hög.
Bild25.jpg

Fig. A - Principskiss, allogen autoplastik av käkled (käkledsprotes)

 

Operationstiden är lång, minst 3 timmar per sida.

Vårdtiden är även den lång, minst 3-4 dagar. Även den polikliniska uppföljningstiden kan bli utdragen.
 


KOMPLIKATIONER
 

Risken för komplikationer, omfattande infektioner, postoperativa smärtillstånd samt bestående skador på ansiktsnerven är högre än för autogen rekonstruktion.

 

Referenser
 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Guven, O. A clinical study on temporomandibular joint ankylosis in
children. J Craniofac Surg. 2008; 19(5):1263-9.

Spijkervet, F, deBont, L. The Groningen temporomandibular joint
prosthesis: 3-year clinical experience. ::. Int J Oral Maxillofac Surg.
2003; 32 (suppl.1):60.

Saeed, N, Hensher, R, McLeod, N, Kent, J. Reconstruction of the
temporomandibular joint autogenous compared with alloplastic. Br J
Oral Maxillofac Surg. 2002; 40(4):296-9.
61 6

Wolford, LM, Pitta, MC, Reiche-Fischel, O, Franco, PF. TMJ
Concepts/Techmedica custom-made TMJ total joint prosthesis: 5-
year follow-up study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003; 32(3):268-
74.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:62