Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Resektion av ledhuvudet (ankylosoperation) med autogen rekonstruktion

Uppdaterad: 2017-03-26
Professor övertandläkare  Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge

Granskad av:  Professor Gunnar E. Carlsson,  Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Metoden används för kirurgisk behandling av avancerad, benig eller fibrös, sammanväxning (ankylos) av käkleden. Vanliga orsaker till att tillståndet uppstår är:
 

 • käkledsfraktur
 • kronisk polyartrit
 • infektion
 • men sannolikt står också en del av förklaring att finna i ett avvikande reaktionssätt hos patienten, d v s genetiska orsaker.

Behandlingsstudier indikerar att denna metod är den som för nuvarande har bäst effekt och lägst kostnad vid behandling av detta mycket svåra tillstånd.
 

Fördelar
 

Fördelarna ska ses vid jämförelse med allogen rekonstruktion (ledprotes). Här har den ovan beskrivna metoden klara fördelar:
 

 • Bättre behandlingseffekt
 • Lägre komplikationsfrekvens
 • Klart högre kostnadseffektivitet

Nackdelar
 

 • Viss recidivrisk


BEHANDLING
 

Behandlingen syftar till att avlägsna det destruerade ledhuvudet och skapa ett nytt ledrum.

I detta ledrum förs sedan in en muskellambå från m. temporalis, ca 7 mm tjock som är tänkt att agera som barriär och förhindra att sammanväxning återigen sker (Fig. A-D).

 

Den ankylotiska leden frilagd

A. Den ankylotiska leden frilagd

 

Bild2.jpg

B. Ankylotiskt ben borttaget

 

Bild3.jpg

C. Muskellambå linjeras upp

 

Bild4.jpg

D. Lambån roteras in i leden
 


Operationstiden är ca 2 timmar för en led och 3,5 timmar för båda leder.

Vårdtiden på sjukhus varierar från 2 till 3 dygn.
 

KOMPLIKATIONER
 

 • En något förhöjd risk för temporär påverkan på ansiktsnervgrenar föreligger. Risken för en bestående sådan är dock mycket liten.
 • Vanligt med bettförändringar som åtgärdas med inslipning eller protetik.


Referenser
 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Roychoudhury, A, Parkash, H, Trikha, A. Functional restoration by
gap arthroplasty in temporomandibular joint ankylosis: a report of 50
cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1999;
87(2):166-9.

Erol, B, Tanrikulu, R, Gorgun, B. A clinical study on ankylosis of
the temporomandibular joint. J Craniomaxillofac Surg. 2006;
34(2):100-6.

Balaji, SM. Modified temporalis anchorage in craniomandibular
reankylosis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003; 32(5):480-5.

Smith, JA, Sandler, NA, Ozaki, WH, Braun, TW. Subjective and
objective assessment of the temporalis myofascial flap in previously
operated temporomandibular joints. J Oral Maxillofac Surg. 1999;
57(9):1058-65; discussion 65-7.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:63