Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Författare och Vetenskapligt råd


 Lista vetenskapliga rådet 
 Lista författarna 
 Sök författare 


Aktuella författare i Internettjänsten:

Namn Avdelning Sjukhus
Ötdl
Gunilla Ahlberg
Brånemarkkliniken Odontologen, Göteborg
Leg tandhygienist docent
Annica Almståhl
Avd för oral mikrobiologi och immunologi Inst för odontologi
Professor emeritus
Lars Andersson
Department of Surgical Sciences Faculty of Dentistry, Kuwait University
Professor Emeritus
Tony Axéll
Specialisttandkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Övertandläkare
Sargon Barkarmo
Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet Sahlgrenska Gbg Universitet
Odont. Dr.
Jan-Olof Berg
Odont dr, övertandläkare
Birgitta Bergendal
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Odontologiska institutionen, Jönköping
Docent
Krister Bjerklin
Odontologiska Institutionen Jönköping
Lektor, dr odont, Ph.d.
Lars  Bjørndal
Fagområde for Cariologi og Endodonti Odontologisk Institut, Köpenhamn
Övertandläkare
Johan  Blomgren
Oral medicin SU/Östra
Övertandläkare
Lena Blomstrand
Sjukhustandvård/Oral medicin/Käkkirurgi Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala
Övertandläkare odont Dr
John Bratel
Sjukhustandvård oral medicin Specialkliniken Folktandvården
Specialisttandläkare, Endodonti
Joséphine Brodén
Smile Malmö Slottsstaden
Övertandläk Spec i käkkirurgi, Med dr
Carina Cardemil
Käkkirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping
Professor
Gunnar E. Carlsson
Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet
Docent, övertandläkare
Nikolaos Christidis
Institutionen för odontologi Karolinska Institutet
Odontologie dr
Ingrid Collin Bagewitz
Specialisttandvården Oral protetik Blekingesjukhuset, Karlskrona
Professor
Gunnar Dahlén
Oral Mikrobiologi/Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet
ST-Tandläkare
Linnea Dahlström
Odontologiska inst avd för Bild och Funktionsodontologi Huddinge
Specialisttandläkare
Lisbeth Dahlström
Specialistkliniken för endodonti Västra Götalandsregionen
Leg Läk spec dermatologi&venereologi
Markus E.S. Danielsson
Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Övertandläkare odont Dr
Lillemor Dimberg
Centrum för specialistvård Örebro
Professor
EwaCarin Ekberg
Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion Malmö högskola
Övertandläkare, specialist i oral protetik
Jan Ekenbäck
Institutet för Odontologi Karolinska Institutet
Professor emeritus
Anders Ekfeldt
Institutt for klinisk Odontologi Universitetet i Oslo
Övertandläkare
Håkan Enochsson
Sjukhustandvård-Oral medicin Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Professor
Malin Ernberg
Institutionen för odontologi Karolinska Institutet
Docent, universitetslektor
Victoria Franke Stenport
Avd för protetik Göteborg
Odont dr, ötdl i ortodonti
Anette Fransson
Centrum för Specialisttandvård Ortodonti Region Örebro Län
Odont. dr, specialisttandläkare
Helena Fransson
Odontologiska fakulteten Malmö högskola
Övertandläkare
Fredrik Frisk
Odontologiska institutionen Region Jönköpings län
Professor
Pia Gabre
Folktandvården Uppsala län
Professor, övertandläkare
Lars Gahnberg
Hälsoodontologiska enheten Folktandvården Västra Götaland
Odont dr
Gita  Gale
Kliniken för sjukhustandvård Oral Medicin
Övertandläkare, Odont. dr
Margaret  Grindefjord
Eastmaninstitutet Folktandvården Stockholm
Övertandläkare
Lars Grundström
Sjukhustandvård-Oral medicin Falu Lasarett
Professor emeritus
Johan Gunne
Institutionen för odontologi Umeå universitet
Professor
Anders Gustafsson
Odontologiska institutionen Karolinska Institutet
Övertandläkare
Anna-Kerstin Göthe Mundt
Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borlänge Falun Säter, Smärtrehabilitering Säter
Leg tandhygienist
Sara Hed Rann
Avd för parodontologi Gävle sjukhus
Parodontolog
Lars Heijl
Landalatandläkarna
Docent, Specialist i ortodonti
Thor Henrikson
Tandreglering Malmö
Övertandläkare Med dr
Robert Heymann
Käkkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Ötdl /odont dr
Lars Hjalmarsson
Odont inst Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet
Professor övertandläkare
Anders Holmlund
Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen Karolinska institutet, Huddinge
Universitetslektor/övertandläkare
Margareta Hultin
Institutionen för Odontologi Karolinska institutet, Huddinge
Övertandläkare
Per Häger
Specialistkliniken för protetik, Karlstad Landstinget i Värmland
Dr, Docent Tandläkare
Birgitta Häggman Henrikson
Avd Orofacial smärta & käkfunktion Malmö Högskola
Övertandläkare, docent
Gunnel Hänsel Petersson
Odontologiska fakulteten Malmö högskola
Docent/Övertandläkare
Henrik Jansson
Avdelningen för Parodontologi Odontologiska Institutionen i Jönköping
Övertandläkare
Cecilia  Johanson
Sahlgrenska Akademin
Professor
Ann-Katrin Johansson
Institut för klinisk odontologi Universitetet i Bergen
Övertandläkare, Odont. dr.
Birgitta Johansson Cahlin
Folktandvården Västra Götaland specialistkliniken för bettfysiologi Göteborg
Lektor/ Övertandläkare
Peter Jonasson
Specialistkliniken för endodonti Västra Götalandsregionen
Professor
Mats Jontell
Oral medicin Odontologen, Göteborgs Universitet
Övertandläkare, Odont. Dr. Specialist i pedodonti
Birgitta Jälevik
Specialistcentrum för pedodonti och ortodonti Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet
Universitetslektor
Lena Karlsson
Ins för odontologi
Docent /Övertandläkare/ Universitetslektor
Agneta L-A Karsten
Avd för ortodonti, Instutionen för odontologi Karolinska Institutet
Docent
Heidrun Kjellberg
Centrum för Specialisttandvård Ortodonti Västra Götalandsregionen
Docent
Göran Kjeller
F. käkkirurgi Odontologiska institutionen
Övertandläkare
Ebba Kjellström
Käkkirurgen/ oralmedicin Akademiska Sjukhuset
Professor, övertandläkare
Gunilla Klingberg
Pedodonti, Odontologiska fakulteten Malmö högskola
Universitetslektor
Katarina Konradsson
Institutionen för odontologi Umeå Universitet
Klinikchef, Övertandläkare, Med dr.
Carina Krüger Weiner
Käkkirurgiska kliniken Eastmaninstitutet Folktandvården, Stockholm
Övertandläk, DDS, PhD
Leif Kullman
Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet
Docent
Thomas Kvist
Endodonti, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet
Övertandläkare Med dr
Eva Leksell
Tandläkarhögskolan Västerbottens läns landsting
Övertandläkare
Erik Lindfors
Specialisttandvården Kaniken Folktandvården i Uppsala län
Professor
Christina  Lindh
Odontologiska fakulteten Malmö Högskola
Övertandläkare
Ann Lindunger
Avd för Protetik Eastmaninstitutet - Folktandvården i Stockholm
Docent, Universitetslektor, Övertandläkare
Bodil Lund
Enheten för käkkirurgi, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Universitetslektor övertandläkare
Henrik  Lund
Inst för Odontologi Göteborgs Universitet
Docent /Övertandläkare
Agneta Marcusson
Käkkliniken US Universitetsjukhuset Linköping
Universitetslektor
Marie Marklund
Odontologi Umeå Universitet
Docent, Övertandläkare
Ulf Mattsson
Kliniken för käkkirurgi och Sjukhustandvård Centralsjukhuset Karlstad
Odont.dr spec tandläkare
Christina Mejersjö
Specialistkliniken för bettfysiologi Göteborgs Universtitet
Docent
Ulla Moberg Sköld
Avd för Cariologi Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Övertandläkare
Maria Modig
Specialisttandvårdskliniken Käkkirurgi Västmanlands sjukhus
Professor
Margareta Molin Thoren
Inst Odontologi Umeå Universitet
Docent
Bengt Möller
Lund
Övertandläkare
Uday Najim
Avd för Parodontologi Tandläkarhögskolan
Odont dr, övertandläkare
Håkan Nilsson
Käkkirurgiska kliniken Länssjukhuset Jönköping
Övertandläkare, docent
Ola  Norderyd
Odontologiska Institutionen Region Jönköpings län, Jönköping och odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Övertandläkare odont Dr
Anna Nordström
Avd för Kariologi Odontologiska Institutionen Sahlgrenska Akademin
Övertandläkare
Daniel Ovesson
Käkkirurgiska Kliniken Karlstad
Professor emeritus
Maurits  Persson
Institution för odontologi Umeå universitet
Professor
Rutger Persson
Hälsa och Samhälle Högskolan Kristianstad
Professor emeritus
Arne Petersson
Odont. Dr, Specialisttandläkare
Sofia Petrén
Avdelning för ortodonti Malmö Högskola
Docent
Maria Pigg
Endodonti Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Professor
Stefan Renvert
Oral Hälsovetenskap Högskolan Kristianstad
Docent
Agneta Robertson
Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Tandläkare
Jairo Robledo-Sierra
Avdelningen för Oral Medicin och Patologi, Institutionen för Odontologi Göteborgs Universitet
Odont dr, Specialist i parodontologi
Ann-Marie Roos-Jansåker
Centrum för Specialisttandvård Kristianstad
Ph.D Övertandläkare i pedodonti
Nina Sabel
Avdelningen för Pedodonti Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin
Övertandläkare, specialist i pedodonti
Roxana Sarmadi
Specialistkliniken för barntandvård, Folktandvården i Uppsala län
Övertandläkare
Kerstin Schander
Specialistkliniken för parodontologi Odontologen, Göteborgs universitet
Övertandläkare
Wivi-Anne Sjöberg
Oral medicin Su/Östra sjukhuset
Övertandläkare
Brita Skyttner
Avd för Endodonti Folktandvården Skanstull Stockholms Län
Lektor
Mikael Sonesson
Odontologiska fakulteten Tandvårdshögskola Malmö Högskola
Med dr övertandläkare i Parodontologi
Carin Starkhammar Johansson
Linköping
Professor
Christina Stecksén-Blicks
Pedodonti Institutionen för odontologi
Övertandläkare
Carl Sterwin
Käkkirurgiska kliniken Ryhov Jönköping
Specialisttandläkare
Gunnar Stridh
Endodonti Praktikertjänst
Dr odont. vet
Katri Ståhlnacke
Folktandvårdens Folkhälsoenhet Region Örebro län, Örebro universitet
Övertandläkare
Bo Sundh
Institutionen för odontologi Göteborg
DDS, PhD
Felicia Suska
Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborgs Universitet
Tandläkare
Fredric Thyberg
Sjukhustandvården Centralsjukhuset i Karlstad
Övertandläkare
Annika Torbjörner
Specialistkliniken för oral protetik, Karlstad Landstinget i Värmland
Professor
Svante Twetman
Odontologisk Institut - Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet DK
Specialist i Endodonti
Charlotte  Ulin
Endodontikliniken Göteborg
Övertandläkare / Odont dr
Johan Warfvinge
STE Endodonti, Folktandvården SU / Mölndal
Övertandläkare
Maria Westin
Oralmedicin-sjukhustandvård Odontologen, Göteborg
Övertandläkare, docent, universitetslektor
Inger Wårdh
Instit för odontologi Karolinska institutet, Föreståndare Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT
Övertandläkare
Ante Zakrisson
Specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad
Övertandläkare
David Öhman
Käkkirurgi Göteborg
Tandläkare PhD
Jenny Öhman
Specialkliniken för sjukhustandvård och oral medicin Folktandvården Västra Götalandsregionen
Professor*, docent**
Ulf Örtengren
*Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge. **Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg.