Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Sök via specialitet


Cariologi

Visar översikter (30)
Rubrik Författare
Bonding Professor*, docent** Ulf Örtengren, *Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge. / **Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
Dentala material och arbetsmiljö Professor*, docent** Ulf Örtengren, *Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge. / **Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
Eltandborste - Manuell tandborste Leg tandhygienist docent Annica Almståhl, Avd för oral mikrobiologi och immunologi/Inst för odontologi
Erosioner (dentala) Professor Ann-Katrin Johansson, Institut för klinisk odontologi/Universitetet i Bergen
Fluorlackning vid förhöjd risk för kronkaries Docent Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluorlackning vid förhöjd risk för rotkaries Docent Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluorlackning vid initial kronkaries med risk för progression Docent Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluorlackning vid initial rotkaries med risk för progression Docent Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluortandkräm vid risk för karies Professor Svante Twetman, Odontologisk Institut - Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Københavns Universitet DK
Halitosis (dålig andedräkt) Professor Stefan Renvert, Oral Hälsovetenskap/Högskolan Kristianstad
Härdljuslampor Professor*, docent** Ulf Örtengren, *Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge. / **Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
Ilande tänder Övertandläkare Cecilia Johanson, /Sahlgrenska Akademin
Kariesdetektion, tilläggsmetoder Universitetslektor Lena Karlsson, Ins för odontologi/
Kariesexkavering till hårt dentin Lektor, dr odont, Ph.d. Lars Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn
Kariesexkavering till pulpalesion Lektor, dr odont, Ph.d. Lars Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn
Kariologisk riskbedömning Övertandläkare, docent Gunnel Hänsel Petersson, Odontologiska fakulteten /Malmö högskola
Kompositmaterial Professor*, docent** Ulf Örtengren, *Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge. / **Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
Laserbehandling vid fyllningsterapi Övertandläkare, specialist i pedodonti Roxana Sarmadi, Specialistkliniken för barntandvård, Folktandvården i Uppsala län/
Latex i tandvården - risker och rekommendationer Professor*, docent** Ulf Örtengren, *Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge. / **Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
Motiverande samtal Professor Pia Gabre, Folktandvården/Uppsala län
Palliativ munvård (i livets slutskede) Dr odont. vet Katri Ståhlnacke, Folktandvårdens Folkhälsoenhet/Region Örebro län, Örebro universitet
Universitetslektor Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi/Umeå Universitet
Probiotika och karies Professor Svante Twetman, Odontologisk Institut - Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Københavns Universitet DK
Professionell tandrengöring med fluorhaltig polerpasta mot karies Professor Pia Gabre, Folktandvården/Uppsala län
Pulpotomi Lektor, dr odont, Ph.d. Lars Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn
SKaPa (Svensk kvalitetsregister för karies och parodontit) Professor, övertandläkare Lars Gahnberg, Hälsoodontologiska enheten/Folktandvården Västra Götaland
Stegvis exkavering vid djupa kariesskador i vitala primära och permanenta tänder Professor Christina Stecksén-Blicks, Pedodonti/Institutionen för odontologi
Strategier för sjukdomsbehandling av karies Övertandläkare odont Dr Anna Nordström, Avd för Kariologi Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin
White Spot Lesions efter fast tandställning Lektor Mikael Sonesson, Odontologiska fakulteten Tandvårdshögskola /Malmö Högskola
Överkappning och djup överkappning/partiell pulpotomi Docent Bengt Möller, /Lund
Överkappningsmaterial Odont. dr, specialisttandläkare Helena Fransson, Odontologiska fakulteten/Malmö högskola
Visar översikter (30)