Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Sök via specialitet


Bettfysiologi

Visar översikter (22)
Rubrik Författare
Akupunktur - stimulering för smärtlindring Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län
Artrocentes (renspolning av leden) Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Artroskopi (avlösning av sammanväxningar och renspolning) Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Atypisk odontalgi (idiopatisk/neuropatisk tandsmärta) Docent Maria Pigg, Endodonti/Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Bettskenor Professor EwaCarin Ekberg, Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion/Malmö högskola
Diagnosprocess vid käksmärta Dr, Docent Tandläkare Birgitta Häggman Henrikson, Avd Orofacial smärta & käkfunktion/Malmö Högskola
Diskektomi Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Diskförskjutningsproblematik Odont dr, övertandläkare Håkan Nilsson, Käkkirurgiska kliniken /Länssjukhuset Jönköping
Diskreponering Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Farmakologisk behandling av olika bettfysiologiska tillstånd Övertandläkare Anna-Kerstin Göthe Mundt, Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin/Borlänge Falun Säter, Smärtrehabilitering Säter
Icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi) - stimulering för smärtlindring Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län
Käkledssmärta Docent, övertandläkare Nikolaos Christidis, Institutionen för odontologi/Karolinska Institutet
Laser - stimulering för smärtlindring Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län
Luxation av käkleden Övertandläkare Daniel Ovesson, Käkkirurgiska Kliniken /Karlstad
Modifierad kondylotomi Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Ocklusal korrigering Odont.dr spec tandläkare Christina Mejersjö, Specialistkliniken för bettfysiologi/Göteborgs Universtitet
Ocklusion - smärta och funktionsstörning Professor Gunnar E. Carlsson, Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) - stimulering för smärtlindring Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län
Smärta och funktionsstörning i käkmuskulatur Professor Malin Ernberg, Institutionen för odontologi /Karolinska Institutet
Smärta och funktionsstörning i käkmuskulatur –information och beteendepåverkande behandling Övertandläkare, Odont. dr. Birgitta Johansson Cahlin, Folktandvården Västra Götaland specialistkliniken för bettfysiologi/Göteborg
Smärta och funktionsstörning i käkmuskulatur –motorisk aktivering Övertandläkare, Odont. dr. Birgitta Johansson Cahlin, Folktandvården Västra Götaland specialistkliniken för bettfysiologi/Göteborg
Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) - stimulering för smärtlindring Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län
Visar översikter (22)