Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Sök via specialitet


Ortodonti

Visar översikter (22)
Rubrik Författare
Agenesi av uk-5:or Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping
Djupbett Docent Heidrun Kjellberg, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti /Västra Götalandsregionen
Ektopisk eruption av överkäks-6:or Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping
Entandslucka i fronten, luckslutning Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping
Entandslucka i fronten, platsberedning Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping
Förändringar av bettavvikelser från 3 till 7 års ålder Övertandläkare odont Dr Lillemor Dimberg, Centrum för specialistvård/Örebro
Infraocklusion av primära molarer Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping
Kirurgisk friläggning och extraktion av retinerad hörntand Övertandläkare Carl Sterwin, Käkkirurgiska kliniken /Ryhov Jönköping
Korsbett, enkelsidigt Odont. Dr, Specialisttandläkare Sofia Petrén, Avdelning för ortodonti/Malmö Högskola
Kraniofaciala syndrom Docent /Övertandläkare Agneta Marcusson, Käkkliniken US /Universitetsjukhuset Linköping
Kraniofaciala syndrom, ortodonti som del i bettrehabilitering Docent /Övertandläkare/ Universitetslektor Agneta L-A Karsten, Avd för ortodonti, Instutionen för odontologi/Karolinska Institutet
Obstruktiv sömnapné Odont dr, ötdl i ortodonti Anette Fransson, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti/Region Örebro Län
Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro Övertandläkare Annika Torbjörner, Specialistkliniken för oral protetik, Karlstad/Landstinget i Värmland
Retinerade hörntänder i överkäken Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping
Sagittala avvikelser Docent Heidrun Kjellberg, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti /Västra Götalandsregionen
Snarkning Odont dr, ötdl i ortodonti Anette Fransson, Centrum för Specialisttandvård Ortodonti/Region Örebro Län
Tandlucka i sidosegment, luckslutning Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping
Tandlucka i sidosegment, platsberedning Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping
Tandreglering med aligners, Invisalignteknik Docent, Specialist i ortodonti Thor Henrikson, Tandreglering/Malmö
Transversella avvikelser Professor emeritus Maurits Persson, Institution för odontologi /Umeå universitet
Undertal av tänder Odont dr, övertandläkare Birgitta Bergendal, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd/Odontologiska institutionen, Jönköping
White Spot Lesions efter fast tandställning Lektor Mikael Sonesson, Odontologiska fakulteten Tandvårdshögskola /Malmö Högskola
Visar översikter (22)