Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Sök via specialitet


Endodonti

Visar översikter (37)
Rubrik Författare
Apikalkirurgi med retrograd fyllning Docent Thomas Kvist, Endodonti, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Atypisk odontalgi (idiopatisk/neuropatisk tandsmärta) Docent Maria Pigg, Endodonti/Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Desinfektionsmedel inom rotbehandling Professor Gunnar Dahlén, Oral Mikrobiologi/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Filfraktur - avlägsnande av filfragment Specialisttandläkare Gunnar Stridh, Endodonti/Praktikertjänst
Filfraktur - rotbehandling till filfragmentet Specialisttandläkare Gunnar Stridh, Endodonti/Praktikertjänst
Filfraktur - rotfyllning till filfragmentet och retrograd behandling Specialisttandläkare Gunnar Stridh, Endodonti/Praktikertjänst
Horisontella rotfrakturer, endodontiska behandlingar Övertandläkare / Odont dr Johan Warfvinge, STE Endodonti, Folktandvården /SU / Mölndal
Kariesexkavering till pulpalesion Lektor, dr odont, Ph.d. Lars Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn
Maskinell instrumentering Övertandläkare Brita Skyttner, Avd för Endodonti /Folktandvården Skanstull Stockholms Län
Nekrotisk pulpa – rotbehandling vid ett behandlingstillfälle Övertandläkare Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen/Region Jönköpings län
Nonvital pulpa Odont. Dr. Jan-Olof Berg, /
Pulpektomi Docent Thomas Kvist, Endodonti, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Pulpotomi Lektor, dr odont, Ph.d. Lars Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn
Retrograd rotbehandling Docent Thomas Kvist, Endodonti, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Rotbehandling, nekrotisk pulpa Övertandläkare Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen/Region Jönköpings län
Rotbehandling, revision Docent Thomas Kvist, Endodonti, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Rotfylld tand Docent Thomas Kvist, Endodonti, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Rotfyllningsmaterial Lektor/ Övertandläkare Peter Jonasson, Specialistkliniken för endodonti /Västra Götalandsregionen
Rotresorption, extern Professor emeritus Lars Andersson, Department of Surgical Sciences/Faculty of Dentistry, Kuwait University
Rotspricka, ett diagnostiskt dilemma Övertandläkare / Odont dr Johan Warfvinge, STE Endodonti, Folktandvården /SU / Mölndal
Symtomatisk apikal parodontit - antibiotikabehandling Övertandläkare Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen/Region Jönköpings län
Symtomatisk apikal parodontit - rotbehandling och antibiotikabehandling Övertandläkare Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen/Region Jönköpings län
Symtomatisk apikal parodontit - utrymning av pulpakavum och antibiotikabehandling Övertandläkare Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen/Region Jönköpings län
Symtomatisk behandling - enbart utrymning av pulpakavum Specialist i Endodonti Charlotte Ulin , Endodontikliniken/Göteborg
Symtomatisk behandling - fullständig utrensning av rotkanalsystemet Specialist i Endodonti Charlotte Ulin , Endodontikliniken/Göteborg
Tandtrauma- Concussion Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Exartikulation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Extrusionsluxation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Intrusionsluxation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Kronfraktur Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Lateralluxation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Rotfraktur Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Subluxation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Temporära förband Specialisttandläkare Lisbeth Dahlström, Specialistkliniken för endodonti /Västra Götalandsregionen
Vital pulpa Specialisttandläkare, Endodonti Joséphine Brodén, Smile/Malmö Slottsstaden
Överkappning och djup överkappning/partiell pulpotomi Docent Bengt Möller, /Lund
Överkappningsmaterial Odont. dr, specialisttandläkare Helena Fransson, Odontologiska fakulteten/Malmö högskola
Visar översikter (37)