Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Sök via specialitet


Parodontologi

Visar översikter (16)
Rubrik Författare
Depuration (avlägsnande av tandsten och biofilm) Leg tandhygienist Sara Hed Rann, Avd för parodontologi/Gävle sjukhus
Eltandborste - Manuell tandborste Leg tandhygienist docent Annica Almståhl, Avd för oral mikrobiologi och immunologi/Inst för odontologi
Gingivit Övertandläkare Kerstin Schander, Specialistkliniken för parodontologi/Odontologen, Göteborgs universitet
Munhygien och egenvård Dr odont. vet Katri Ståhlnacke, Folktandvårdens Folkhälsoenhet/Region Örebro län, Örebro universitet
Universitetslektor Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi/Umeå Universitet
Palliativ munvård (i livets slutskede) Dr odont. vet Katri Ståhlnacke, Folktandvårdens Folkhälsoenhet/Region Örebro län, Örebro universitet
Universitetslektor Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi/Umeå Universitet
Parodontalkirurgi Övertandläkare Uday Najim, Avd för Parodontologi/Tandläkarhögskolan
Parodontalkirurgi - emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi Parodontolog Lars Heijl, Landalatandläkarna/
Parodontit och diabetes Docent/Övertandläkare Henrik Jansson, Avdelningen för Parodontologi/Odontologiska Institutionen i Jönköping
Parodontit och hjärtkärlsjukdom Med dr övertandläkare i Parodontologi Carin Starkhammar Johansson, /Linköping
Parodontit och probiotika Professor Rutger Persson, Hälsa och Samhälle/Högskolan Kristianstad
Parodontit och systemsjukdomar Professor Anders Gustafsson, Odontologiska institutionen /Karolinska Institutet
Parodontit, aggressiv Universitetslektor/övertandläkare Margareta Hultin, Institutionen för Odontologi/Karolinska institutet, Huddinge
Parodontit, epidemiologi Övertandläkare, docent Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen/Region Jönköpings län, Jönköping och odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Parodontit, kronisk Docent/Övertandläkare Henrik Jansson, Avdelningen för Parodontologi/Odontologiska Institutionen i Jönköping
Peri-implantit och mukosit Odont dr, Specialist i parodontologi Ann-Marie Roos-Jansåker, Centrum för Specialisttandvård/Kristianstad
SKaPa (Svensk kvalitetsregister för karies och parodontit) Professor, övertandläkare Lars Gahnberg, Hälsoodontologiska enheten/Folktandvården Västra Götaland
Visar översikter (16)