Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Sök via specialitet


Käkkirurgi

Visar översikter (31)
Rubrik Författare
Aktinisk cheilit (solskada på läppen) Leg Läk spec dermatologi&venereologi Markus E.S. Danielsson, Hudkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Antibiotikabehandling av odontogena infektioner Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra
Antibiotikaprofylax inom tandvården Docent, Universitetslektor, Övertandläkare Bodil Lund, Enheten för käkkirurgi, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet/Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Artrocentes (renspolning av leden) Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Artroskopi (avlösning av sammanväxningar och renspolning) Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Benaugmentation vid implantatbehandling Övertandläkare Med dr Robert Heymann, Käkkirurgiska kliniken /Karolinska Universitetssjukhuset
Benigna tumörer Docent Göran Kjeller, F. käkkirurgi /Odontologiska institutionen
Bisfosfonatinducerad käkbensnekros (ONJ) Övertandläk Spec i käkkirurgi, Med dr Carina Cardemil, Käkkirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset Linköping
Burning mouth syndrome (munsveda/tungsveda) Tandläkare Fredric Thyberg, Sjukhustandvården/Centralsjukhuset i Karlstad
Cystor i mun- och käkregionen Övertandläkare Maria Modig, Specialisttandvårdskliniken Käkkirurgi/Västmanlands sjukhus
Dental sinuit Klinikchef, Övertandläkare, Med dr. Carina Krüger Weiner, Käkkirurgiska kliniken/Eastmaninstitutet Folktandvården, Stockholm
Diskektomi Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Diskreponering Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Eminektomi (kirurgisk reduktion av tuberculum artikulare) Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Kirurgisk friläggning och extraktion av retinerad hörntand Övertandläkare Carl Sterwin, Käkkirurgiska kliniken /Ryhov Jönköping
Kirurgiskt dränage av akuta orala infektioner Klinikchef, Övertandläkare, Med dr. Carina Krüger Weiner, Käkkirurgiska kliniken/Eastmaninstitutet Folktandvården, Stockholm
Komplikationer vid dento-alveolär kirurgi Klinikchef, Övertandläkare, Med dr. Carina Krüger Weiner, Käkkirurgiska kliniken/Eastmaninstitutet Folktandvården, Stockholm
Kraniofaciala syndrom Docent /Övertandläkare Agneta Marcusson, Käkkliniken US /Universitetsjukhuset Linköping
Kraniofaciala syndrom, ortodonti som del i bettrehabilitering Docent /Övertandläkare/ Universitetslektor Agneta L-A Karsten, Avd för ortodonti, Instutionen för odontologi/Karolinska Institutet
Käkledsfrakturer - kirurgisk behandling Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Luxation av käkleden Övertandläkare Daniel Ovesson, Käkkirurgiska Kliniken /Karlstad
Modifierad kondylotomi Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Oral cancer och maligna tumörtecken Övertandläkare David Öhman, Käkkirurgi/Göteborg
Parodontalkirurgi Övertandläkare Uday Najim, Avd för Parodontologi/Tandläkarhögskolan
Parodontalkirurgi - emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi Parodontolog Lars Heijl, Landalatandläkarna/
Pemfigus Vulgaris (blåsor och sår i munnen) Docent, Övertandläkare Ulf Mattsson, Kliniken för käkkirurgi och Sjukhustandvård/Centralsjukhuset Karlstad
Peri-implantit och mukosit Odont dr, Specialist i parodontologi Ann-Marie Roos-Jansåker, Centrum för Specialisttandvård/Kristianstad
Reaktiva nybildningar Övertandläkare Ebba Kjellström, Käkkirurgen/ oralmedicin/Akademiska Sjukhuset
Resektion av ledhuvudet (ankylosoperation) med allogen rekonstruktion (ledprotes) Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Resektion av ledhuvudet (ankylosoperation) med autogen rekonstruktion Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge
Visdomstand, retinerad DDS, PhD Felicia Suska, Specialistkliniken för käkkirurgi/Göteborgs Universitet
Visar översikter (31)