Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Sök via specialitet


Pedodonti

Visar översikter (25)
Rubrik Författare
Amelogenesis imperfekta - protetisk behandling Övertandläkare Ann Lindunger, Avd för Protetik /Eastmaninstitutet - Folktandvården i Stockholm
Barnreumatisk ledsjukdom (JIA) Övertandläkare Med dr Eva Leksell, Tandläkarhögskolan/Västerbottens läns landsting
Behandling av karies i det primära bettet Övertandläkare, Odont. dr Margaret Grindefjord, / Eastmaninstitutet Folktandvården Stockholm
Erosioner (dentala) Professor Ann-Katrin Johansson, Institut för klinisk odontologi/Universitetet i Bergen
Fluorlackning vid förhöjd risk för kronkaries Docent Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluorlackning vid initial kronkaries med risk för progression Docent Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Förebyggande av smärta vid behandling av barn o unga Professor, övertandläkare Gunilla Klingberg, Pedodonti, Odontologiska fakulteten/Malmö högskola
Kirurgisk friläggning och extraktion av retinerad hörntand Övertandläkare Carl Sterwin, Käkkirurgiska kliniken /Ryhov Jönköping
Korsbett, enkelsidigt Odont. Dr, Specialisttandläkare Sofia Petrén, Avdelning för ortodonti/Malmö Högskola
Kraniofaciala syndrom Docent /Övertandläkare Agneta Marcusson, Käkkliniken US /Universitetsjukhuset Linköping
Molar Incisor Hypomineralization, MIH Övertandläkare, Odont. Dr. Specialist i pedodonti Birgitta Jälevik, Specialistcentrum för pedodonti och ortodonti/Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet
Parodontit, aggressiv Universitetslektor/övertandläkare Margareta Hultin, Institutionen för Odontologi/Karolinska institutet, Huddinge
Pulpotomi Lektor, dr odont, Ph.d. Lars Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn
Stegvis exkavering vid djupa kariesskador i vitala primära och permanenta tänder Professor Christina Stecksén-Blicks, Pedodonti/Institutionen för odontologi
Sömnapné hos barn - ur ett odontologiskt perspektiv Universitetslektor Marie Marklund, Odontologi /Umeå Universitet
Tandblekning Ph.D Övertandläkare i pedodonti Nina Sabel, Avdelningen för Pedodonti/Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin
Tandtrauma- Concussion Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Exartikulation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Extrusionsluxation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Intrusionsluxation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Kronfraktur Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Lateralluxation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Rotfraktur Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Tandtrauma- Subluxation Docent Agneta Robertson, Avd för pedodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/
Undertal av tänder Odont dr, övertandläkare Birgitta Bergendal, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd/Odontologiska institutionen, Jönköping
Visar översikter (25)