Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Sök via specialitet


Orofacial medicin

Visar översikter (30)
Rubrik Författare
Aftös stomatit/afte (blåsor i munnen) Övertandläkare Maria Westin, Oralmedicin-sjukhustandvård/Odontologen, Göteborg
Aktinisk cheilit (solskada på läppen) Leg Läk spec dermatologi&venereologi Markus E.S. Danielsson, Hudkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Antibiotikabehandling av odontogena infektioner Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra
Antibiotikaprofylax inom tandvården Docent, Universitetslektor, Övertandläkare Bodil Lund, Enheten för käkkirurgi, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet/Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Biopsitagning i munhålan Tandläkare PhD Jenny Öhman, Specialkliniken för sjukhustandvård och oral medicin/Folktandvården Västra Götalandsregionen
Biverkningar mot dentala material Övertandläkare odont Dr John Bratel, Sjukhustandvård oral medicin/Specialkliniken Folktandvården
Burning mouth syndrome (munsveda/tungsveda) Tandläkare Fredric Thyberg, Sjukhustandvården/Centralsjukhuset i Karlstad
Cystor i mun- och käkregionen Övertandläkare Maria Modig, Specialisttandvårdskliniken Käkkirurgi/Västmanlands sjukhus
Dentala material och arbetsmiljö Professor*, docent** Ulf Örtengren, *Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge. / **Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
Erosioner (dentala) Professor Ann-Katrin Johansson, Institut för klinisk odontologi/Universitetet i Bergen
Halitosis (dålig andedräkt) Professor Stefan Renvert, Oral Hälsovetenskap/Högskolan Kristianstad
Körtelbiopsi (Video) Professor Mats Jontell, Oral medicin/Odontologen, Göteborgs Universitet
Latex i tandvården - risker och rekommendationer Professor*, docent** Ulf Örtengren, *Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge. / **Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
Leukoplaki (vit fläck i slemhinnan) Tandläkare PhD Jenny Öhman, Specialkliniken för sjukhustandvård och oral medicin/Folktandvården Västra Götalandsregionen
Lichenoid kontaktreaktion (allergi mot fyllningsmaterial) Tandläkare Jairo Robledo-Sierra, Avdelningen för Oral Medicin och Patologi, Institutionen för Odontologi/Göteborgs Universitet
Lingua geografica (fläckar på tungan) Övertandläkare Lena Blomstrand, Sjukhustandvård/Oral medicin/Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala
Läkemedelsbiverkningar i munhålan Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra
Muntorrhet Övertandläkare, docent, universitetslektor Inger Wårdh, Instit för odontologi/Karolinska institutet, Föreståndare Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT
Odontologiskt omhändertagande av patienter efter avslutad strålbehandling i huvud-halsområdet Övertandläkare Maria Westin, Oralmedicin-sjukhustandvård/Odontologen, Göteborg
OFG (läppsvullnad/ansiktssvullnad) Odont dr Gita Gale, Kliniken för sjukhustandvård Oral Medicin/
OLP (Oral Lichen Planus) Tandläkare Jairo Robledo-Sierra, Avdelningen för Oral Medicin och Patologi, Institutionen för Odontologi/Göteborgs Universitet
Oral cancer och maligna tumörtecken Övertandläkare David Öhman, Käkkirurgi/Göteborg
Orala svampinfektioner Övertandläkare Lars Grundström, Sjukhustandvård-Oral medicin/Falu Lasarett
Orala virusinfektioner Övertandläkare Wivi-Anne Sjöberg, Oral medicin/Su/Östra sjukhuset
Palliativ munvård (i livets slutskede) Dr odont. vet Katri Ståhlnacke, Folktandvårdens Folkhälsoenhet/Region Örebro län, Örebro universitet
Universitetslektor Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi/Umeå Universitet
Pemfigoid Övertandläkare Håkan Enochsson, Sjukhustandvård-Oral medicin/Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Pemfigus Vulgaris (blåsor och sår i munnen) Docent, Övertandläkare Ulf Mattsson, Kliniken för käkkirurgi och Sjukhustandvård/Centralsjukhuset Karlstad
Reaktiva nybildningar Övertandläkare Ebba Kjellström, Käkkirurgen/ oralmedicin/Akademiska Sjukhuset
Slemhinneförändringar, pigmenterade Övertandläkare Ante Zakrisson, Specialisttandvården/Hallands sjukhus Halmstad
Tobaksrelaterade förändringar i munslemhinnan Professor Emeritus Tony Axéll, Specialisttandkliniken/Hallands sjukhus Halmstad
Visar översikter (30)